Bourání mostu přes kanál Troja – Podbaba zastaví plavbu pod Prahou

Modernizace mostů přes kanál Troja - Podbaba. Pramen: ŘVCModernizace mostů přes kanál Troja - Podbaba. Pramen: ŘVC

Dva mosty přes pražský kanál projdou rekonstrukcí a budou usazeny výše, jeden most bude nově zdvihací.

Zastavování provozu kvůli bourání mostů se netýká jen dálnic. Od konce srpna do poloviny října čeká ze stejných důvodů omezení i na lodě, které využívají plavební kanál Troja – Podbaba na severním okraji Prahy. Podrobné opatření dnes vydala Státní plavební správa.

Omezení bude mít tři etapy, přičemž během druhé se plavba zastaví zcela. Od 26. srpna do 15. září proplují kanálem pouze plavidla do sedmi metrů šířky. Širším plavidlům bude umožněno proplutí jen v časech 7:00 až 9:00 a 16:00 až 17:00 po předešlé dohodě. Od 29. září do 3. října se kanál lodím zcela uzavře, a to každý den od 9:00 do 16:00 a od 17:00 do 21:00. Od 10. října do 14. října budou platit stejná omezení jako v první polovině září.

Důvodem je modernizace, kterou od dubna na kanálu provádí Ředitelství vodních cest (ŘVC). Dva zdejší mosty projdou rekonstrukcí a budou usazeny výše, jeden most bude nově zdvihací. Plavbu zastaví především bourání betonu na jednom z mostů.

Modernizace mostů přes kanál Troja - Podbaba. Pramen: ŘVCVpředu silniční most ÚČOV, vzadu historický most polní drážky. Pramen: ŘVCStavba železničního mostu na Císařský ostrov začátkem 20. století. Pramen: ŘVCStavba železničního mostu na Císařský ostrov začátkem 20. století. Pramen: ŘVCMost z roku 1908 poputuje na renovaci. Pramen: ŘVCMost z roku 1908 poputuje na renovaci. Pramen: ŘVCMost z roku 1908 poputuje na renovaci. Pramen: ŘVC

Konkrétně jde o silniční most, který slouží obsluze Ústřední čistírny odpadních vod. Druhým mostem, který bude trvale zvýšen, aby kanálem mohly proplouvat lodě vysoké až sedm metrů, je nepoužívaný most bývalé polní drážky, po které se vozily kaly z historické čistírny odpadních vod v Bubenči na kalová pole na Císařském ostrově.

Stavbu provádějí společnosti SMP CZ a OK Třebestovice, stavební náklady činí 193 milionů včetně DPH. Na plavebním kanálu Troja – Podbaba pak bude zbývat ještě jeden most, u kterého chce správce vodních cest zvýšit podjezdnou výšku pro lodě.

Most v ulici Za elektrárnou měl být podle původních plánů rovněž zvýšen trvale, pražský magistrát ale nakonec změnil názor a odmítl zvýšení sklonu na rampách. ŘVC proto most předělá na zdvižný, aktuálně se připravuje projekt. Náklady na proměnu mostu na zdvižný jsou pak odhadovány na zhruba 100 milionů.

Podrobně modernizaci kanálu Troja – Podbaba popsal deník Zdopravy.cz v dubnu.

Tagy kanál Troja - Podbaba Ředitelství vodních cest Státní plavební správa
5 komentářů