ŘVC chystá proměnu mostu na Císařský ostrov, součástí by měla být zdvižná lávka

Kanál Troja - Podbaba, v popředí zrenovovaný most polní drážky. Pramen: ŘVCKanál Troja - Podbaba, v popředí zrenovovaný most polní drážky. Pramen: ŘVC

S velkou pravděpodobností vzniknou mosty dva, pevný (a vyvýšený) silniční a nižší lávka pro pěší a cyklisty se zdvihacím mechanismem.

Ředitelství vodních cest (ŘVC) hodlá dotáhnout modernizaci plavebního kanálu Troja – Podbaba, jejímž cílem je zvýšení podjezdné výšky pro lodě. Poslední překážkou je silniční most na Císařský ostrov v ulici Za Elektrárnou. ŘVC nyní na jeho podobu vypsalo architektonickou soutěž.

Most má aktuálně podjezdnou výšku 5,4 metru nad nejvyšší hladinou, po přestavbě má být podjezdná výška sedm metrů. To je parametr, na který upravilo ŘVC v minulých letech celou vodní cestu od Mělníka ku Praze.

Dosud se mluvilo o tom, že nový most v ulici Za Elektrárnou bude zdvižný, neboť město odmítlo pevné zvýšení mostu (a zvýšení sklonu na rampách) především kvůli nepohodlí pěších a cyklistů. V soutěži ale architekti dostali volnou ruku, zdvihání mostu není podmínkou.

„Účastníci soutěže tedy v tomto parametru nejsou nijak omezováni, přičemž doporučujícím požadavkem zadavatele je pevný silniční most a pohyblivá lávka pro pěší a cyklisty, což bude zohledněno v hodnocení poroty,“ doplnil mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

S velkou pravděpodobností tak vzniknou mosty dva, pevný (a vyvýšený) silniční a nižší lávka pro pěší a cyklisty se zdvihacím mechanismem. Uchazeči mají volnou ruku, i pokud jde o způsob zdvihu. Závazným požadavkem je v případě návrhu pevného přemostění minimální podjezdná výška sedm metrů nad nejvyšší hladinou, v případě návrhu pohyblivého přemostění musí být podjezdná výška minimálně 5,25 metru v nezdvižené poloze a sedm metrů ve zdvižené poloze.

ŘVC předpokládá, že stavba proběhne v letech 2027 a 2028, investiční náklady jsou odhadovány na 250 milionů korun. ŘVC v minulých letech přestavělo na sedm metrů podjezdné výšky i dva další mosty přes kanál Troja – Podbaba, a to silniční most do čistírny odpadních vod a most bývalé polní drážky. „Zároveň byl vyřešen jejich závadný technický stav,“ doplnil Bukovský.

Tagy kanál Troja - Podbaba Ředitelství vodních cest ŘVC
23 komentářů