Blansko zjednosměrní část ulic u centra, bude platit přednost zprava. Očekává zklidnění dopravy

Hybešova ulice v Blansku. Foto: Google Street ViewHybešova ulice v Blansku. Foto: Google Street View

Novinka začne platit v letošním roce.

Vedení Blanska se rozhodlo k zásadní proměně dopravního režimu v lokalitě Staré bytovky v blízkosti centra. Kvůli přetížení oblasti individuální automobilovou dopravou se město rozhodlo většinu ulic zjednosměrnit.

Nový plán představilo vedení města tento týden na setkání s občany, kompletně je popsán na stránkách Blanska.

„Dopravní situace v lokalitě Staré bytovky je dlouhodobě neudržitelná. Automobilů tam jezdí a parkuje stále víc a víc, s ohledem na šířku komunikací navíc v rozporu s předpisy. Chceme předcházet kolizím, dopravu zpřehlednit a zvýšit bezpečnost na silnicích. Jediným řešením, jak stávající parkování zlegalizovat a zajistit plynulý a bezpečný průjezd automobilů, je zjednosměrnění místních komunikací,“ uvedl na úvod radní Jan Nečas, který má dopravu ve své gesci.

Plán na zjednosměrnění ulic v Blansku. Foto: Městský úřad Blansko

Zjednosměrnění se má týkat ulic a částí ulic Lipová, Hybešova, Žižkova, Havlíčkova, Stařeckého, Wolkerova, Chelčického a L. Janáčka. Jednosměrnost je nastavena tak, aby byla lokalita zokruhovaná. Zrušit by se v ní měly hlavní a vedlejší ulice, všude bude platit přednost zprava. Místa pro stání budou navíc rozmístěna střídavě na pravé a levé straně vozovky, i to má podle projektanta a dopravních policistů zklidnit a zpomalit dopravu.

Město chystá regulaci parkování

Máme zpracovaný projekt, čekáme ještě na vyjádření stavebního úřadu. Výhledově bychom chtěli, aby na zjednosměrnění navázaly také další změny, vytvoření parkovacích zálivů a podobně. To jsou ale věci, které si vyžádají stavební úpravy, a to bude běh na delší trať. Aktuální projekt bude vyžadovat pouze přípravu vodorovného a svislého dopravního značení, změny lze nastavit v řádu týdnů až měsíců,“ dodal Jan Nečas.

Na zjednosměrnění naváže i regulace parkování. Město schválilo koncepci, která počítá s rozdělením větších parkovacích ploch ve městě do tří zón. V první zóně je střed města, kde by měla být nově první půlhodina zdarma. Ve druhé jsou plochy u vlakové zastávky a nádraží. Řada automobilů tam stojí dlouhodobě, jedním z cílů opatření by mělo být jejich vymístění, aby zbyla volná místa pro ty, kteří denně dojíždějí do zaměstnání. Samostatnou zónu pak tvoří parkoviště nad nemocnicí.

Tagy Blansko zklidnění dopravy
13 komentářů