AFRY CZ použije pro přípravu vysokorychlostní trati na Moravě i videoherní software

Vizualizace vysokorychlostní trati. Foto: Afry CZVizualizace vysokorychlostní trati. Foto: Afry CZ

Na zakázce se bude podílet francouzský projekční obr Systra, který je v segmentu vysokorychlostních tratí největší na světě.

Sdružení několika firem vedených společností AFRY CZ získalo tento týden smlouvu na přípravu vysokorychlostní železnice Moravská brána I z Prosenic do Hranic na Moravě. Správu železnic vyjde příprava dokumentace pro územní rozhodnutí na 139,5 milionu korun.

Vítěz soutěže zveřejnil další detaily k celému kontraktu. Chce využít i know-how a zkušeností francouzské projekční skupiny Systra, stejně tak videoherního software.

AFRY CZ je ve sdružení se společnostmi AF-Infrastructure a Sagasta. Nejvýznamnějším poddodavatelem je Systra „Naše sdružení přináší do České republiky znalosti a zkušenosti dvou globálních hráčů v oblasti vysokorychlostních tratí (VRT). „Sesterská společnost AF-Infrastructure je etablovaným partnerem projektů rychlých železnic v Německu, Švédsku a Švýcarsku. Systra je číslo 1 dokonce ve světovém měřítku. Investorovi, Správě železnic, tak na český trh přivádíme skutečnou odbornou špičku, říká Ivo Šimek, country manager pro ČR/SR AFRY CZ.

Správa železnic spolupracuje při tvorbě předpisů výstavby VRT s francouzským správcem železniční infrastruktury SNCF Réseau. Bude tak využívat normy pro vysokorychlostní tratě francouzských státních drah LGV. Systru vlastní pařížský dopravní podnik RATP společně s francouzskými státními drahami SNCF.

Představení veřejnosti ve 3D

Sdružení se stalo vybraným dodavatelem zakázky na základě nejlepšího poměru nabídkové ceny a kvality. Cena měla váhu 30 %. „Naše sdružení vítězilo v soutěži, kde ze 70 % rozhodovala kvalita uchazeče. Toto kritérium bylo hodnoceno ve čtyřech kategoriích. Schopnost manažera projektu přispět k naplnění projektových cílů měla váhu 25 %, odborná úroveň sdružení 20 %, identifikace a řízení rizik 15 % a invence dodavatele 10 %,“ říká k hodnocení zakázky László Szíkora, vedoucí ateliéru Kolejových a inženýrských staveb AFRY CZ, jehož tým projekt povede.

V kategorii „invence dodavatele“ vítězný tým nabídl inovativní a efektivní způsoby představení projektu VRT veřejnosti. Staví na třech pilířích, které se vzájemně doplňují. Jde jak o klasické propagační platformy jako web, digitální diskuzní formáty, sociální média či setkávání s veřejností, tak o dva moderní prezentační nástroje. Těmi jsou přehledný 2D interaktivní nástroj GIS portál a 3D virtuální realita daného úseku tratě vytvořená za využití robustního videoherního SW Unreal Engine. „Chceme prezentovat technologicky špičkový projekt budoucnosti za využití nejmodernějších technologií dneška. Rádi bychom veřejnosti umožnili 3D výlet do světa rychlovlaků. Konkrétně do virtuální reality budoucího koridoru VRT Moravská brána I. a jeho okolí,“ říká Szíkora.

Tagy Afry AFRY CZ Sagasta Systra VRT VRT Moravská Brána vysokorychlostní tratě vysokorychlostní tratě v ČR
31 komentářů