LOT 3a leaderboard

300 vlaků a souhlas objednatele. Ve Sněmovně je další návrh na konzervaci lokálek

Zastávka Lítkovice na trati Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov. Foto: Jan Polák / Wikimedia CommonsZastávka Lítkovice na trati Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov. Foto: Jan Polák / Wikimedia Commons

Nový pozměňovací návrh dává možnost vyjádřit se ke konzervaci i krajům a obcím.

Správa železnic a jiní majitelé dráhy by v budoucnu mohly žádat o konzervaci dráhy v případě, kdy po trati neprojede více než 300 osobních vlaků nebo 11 nákladních za rok. Počítá s tím nový návrh k novelizaci zákona o dráhách předložený poslancem ANO 2011 Martinem Kolovratníkem, ke kterému se hlásí i Správa železnic. Stejný poslanec přitom předložil jiný návrh, který by umožnil konzervaci mnohem více tratí. Původní hranice byla 1500 vlaků za rok.

Kolovratník svůj plán avizoval již před dvěma týdny, v pátek svůj pozměňovací návrh nahrál. Stalo se tak po velké kritice, kterou za svůj původní a hospodářským výborem již schválený návrh sklidil. Nyní přišel s hranicí stejného počtu osobních vlaků, kterou navrhl v jiném pozměňovacím návrhu pirátský poslanec Ondřej Polanský. Kolovratníkův návrh je na stránkách Poslanecké sněmovny, ke stažení je také zde. Kolovratník původní návrh vůbec neprojednal s kraji, které jsou objednateli dopravy na takových tratích.

„Nově navržený počet 300 jízd je nyní předkládán v návaznosti na výhrady zainteresovaných subjektů, především krajských samospráv, a přiléhavěji odráží potřeby sezónního provozu na potenciálně dotčených tratích,“ napsal Kolovratník do důvodové zprávy, který na prvním i novém návrhu spolupracoval se Správou železnic.

Závazek další objednávky

Nově by tak v případě přijetí novely do konzervace dráhy mohly mluvit i kraje a obce, jejichž územním obvodu se dráha nebo její část nachází. Stejně tak ministerstvo obrany. Kraj nebo obce mohou ale s konzervací nesouhlasit jen pokud mají ve svém plánu dopravní obslužnosti více než 300 jízd ročně nebo v závazném stanovisku uvedou, že budou zajišťovat nejméně v takovém rozsahu provoz. Po dobu dalších pěti let. Kraj a obce také nesmí vydat nesouhlasné stanovisko, pokud už tři roky před podáním žádosti nedošlo na trati k nejméně 300 jízdám vlaků osobní přepravy za rok. K žádosti o konzervaci půjde přistoupit, pokud vlaky limit 300 vlaků nebude plněn dva roky po sobě.

Kolovratník svůj názor na konzervaci dráhy změnil už po třetí. Nejprve hájil hranici 1500 vlaků za rok, později železničním odborářům oznámil snížení na 1000 vlaků ročně. Nakonec zůstal na 300 vlacích.

Mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová uvedla před dvěma týdny, že snížení limitu s nimi Kolovratník konzultoval. S mírnější hranicí Správa železnic souhlasí. Kolovratník je členem správní rady Správy železnic. Správa železnic už dříve označila možnost konzervace dráhy za ochranu tratí.

Původní návrh Kolovratník předložil bez jakékoliv konzultace s kraji nebo obcemi, kterých by se plány na konzervaci dotkly. V materiálu chybí jakákoliv přesná kalkulace nákladů na údržbu a provoz nedostatečně využitých tratí, Správa železnic změnila během několika dní data o tom, kolik tyto tratě stojí.  Neproběhlo ani žádné hodnocení dopadů této změny.

Tagy konzervace dráhy Ministerstvo dopravy seznam Top
194 komentářů