Rychlost 200 km/h v Ejpovických tunelech se vzdaluje, měření na 160 nevyšlo

Budování tunelu Ejpovice vrcholí. Autor: FB ministerstva dopravy ČRBudování tunelu Ejpovice vrcholí. Autor: FB ministerstva dopravy ČR

Vlaky v Ejpovických tunelech nesmí stále jezdit rychlostí 160 kilometrů v hodině, na kterou jsou projektovány. Odkládá se i zavedení

Vlaky v Ejpovických tunelech nesmí stále jezdit rychlostí 160 kilometrů v hodině, na kterou jsou projektovány. Odkládá se i zavedení dvousetkilometrové rychlosti. Důvodem jsou výsledky pantografových zkoušek, které nedopadly tak, aby se mohlo v tunelech požadovanou rychlostí jezdit.

Podle výsledků testů jsou statické parametry trakčního vedení (klikatost, výšky, sklony) v pořádku. „Nicméně u dynamických parametrů zaznamenáváme problémy se vzájemnou interakcí mezi trakčním vedením a měřícím sběračem, a to i přes opětovné vyregulování trakčního vedení a prověření tahu pružinového napínacího systému,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Trakční vedení v tunelu vykazuje podle Šubové zvýšenou nerovnoměrnost pružnosti, což způsobuje svislé rozkmitání vedení po průjezdu sběrače. „Vzniklé kmity odeznívají velmi pomalu, následně dochází k ovlivnění zdvihu měřicího sběrače, přičemž amplituda rozkmitání již překračuje povolené normové hodnoty,“ dodala.

V tunelu se aktuálně může jezdit pouze rychlostí 120 kilometrů v hodině. Pantografové zkoušky proběhly v obou tubusech. Jednalo se o historicky první diagnostiku trakčního vedení v Česku v tunelu o délce více než čtyři kilometry. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bylo v tunelu navrženo trolejové vedení o snížené výšce sestavy, bez přídavných lan a se shodnými, poměrně krátkými rozpětími. Kvůli použití mechanizované ražby, která neumožňuje zřizování výklenků pro kotevní závaží, je vedení napínané pružinami typu Tenzorex.

Pro SŽDC jde o první zkušenost s jednokolejným tunelovým tubusem takové délky a světlosti, jehož rozměry mají při vyšších rychlostech vliv na aerodynamické chování projíždějící soupravy vůči okolním pevným zařízením, což se pravděpodobně projevuje i zesilováním kmitů trakčního vedení.  Navíc se jedná z důvodu geometrických parametrů tubusu tunelu o speciálně upravenou sestavu trakčního vedení, která je odlišná od běžně používané sestavy trakčního vedení na trakční soustavě 25 kV AC 50 Hz.

Podle Šubové správa železnic vzniklou situaci intenzivně řeší s projektantem a zhotovitelem. „Společně hledáme příčinu tohoto stavu tak, abychom v co nejkratším termínu mohli zavést projektovanou rychlost 160 km/h,“ sdělila mluvčí. SŽDC po předběžném vyhodnocení výsledků měření pracuje s několika variantami možného technického řešení úpravy trakčního vedení. Konečné rozhodnutí bude přijato až po ověření výpočty a simulací pomocí počítačového modelu.

Kvůli nepříznivým výsledkům dojde k oddálení plánové pantografové zkoušky rychlostí 200 km/h, která se měla uskutečnit v průběhu července rakouskou měřicí soupravou. „Bohužel s ohledem na vytíženost této měřicí soupravy nebude pravděpodobně možné realizovat tyto zkoušky ještě v letošním roce. Nicméně intenzivně s rakouskou stranou jednáme,“ dodala Šubová.

Tagy ejpovické tunely Správa železniční dopravní cesty SŽDC Top Tunely Ejpovice
161 komentářů