Zvýšení ponorů na dolní Vltavě zajistí čtveřice firem, stát si připlatí

Prohlubování Vltavy, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářProhlubování Vltavy, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Ředitelství vodních cest zadalo další ze zakázek na vylepšení plavebních podmínek na Vltavě od Prahy k Mělníku. Zakázku na prohloubení

Ředitelství vodních cest zadalo další ze zakázek na vylepšení plavebních podmínek na Vltavě od Prahy k Mělníku. Zakázku na prohloubení řeky získalo sdružení čtyř firem: Labská, strojní a stavební společnost, ATH STAV, Hydroservis CZ a rejdařství Evropská vodní doprava-SPED. Vyplývá to ze smlouvy uložené ve veřejném registru.

ŘVC řeku prohloubí na ponor 2,2 metru z dnešních 1,8 metru. Cena dle smlouvy činí 127 milionů korun bez DPH, což je výrazně více oproti předpokladům investora. Očekávaná cena byla 98 milionů korun bez DPH. Výsledek nicméně zapadá do trendu poslední doby, kdy stavební firmy mají dostatek zakázek a naopak se potýkají s nedostatečnou kapacitou.

Skončila tak doba propadu cen, což se na vodě ukazuje zřetelněji než u jiné infrastruktury. Například před několika dny započala modernizace plavební komory Štvanice, kterou provádějí firmy Metrostav a Eurovia za 109 milionů korun, ačkoliv projektantský předpoklad byl 71 milionů. Jiné tendry muselo ŘVC kvůli vysokým cenám zrušit.

Zvýšení ponoru i modernizace zdymadla Štvanice je součástí velké akce na zlepšení plavebních podmínek na řece. V jejím rámci ŘVC rovněž plánuje zvednout desítku mostů na Vraňansko-hořínském plavebním kanálu a Podbabském kanálu v Praze. Podjezdná výška se tak zvýší ze 4,5 metru na sedm metrů. V plánu je i úprava plavební komory Hořín. Celkové náklady se odhadují na 1,7 miliardy korun.

Cílem je umožnění vplutí velkých (hotelových i kontejnerových) lodí do Prahy. Zatím ale jen do Holešovic. Nejasný je osud Hlávkova mostu, který má podjezdnou výšku pět metrů.

Na dotazy k prohloubení Vltavy odpovídá zástupce šéfa ŘVC Jan Bukovský:

Jak hodnotí ŘVC cenu, která je vyšší oproti předpokladům?

Předpokládaná cena byla stanovena projektantem, kdy ovšem u cen pro tyto práce (prohlubování koryta řeky prováděné plovoucími stroji) nelze s ohledem na jejich unikátnost vycházet z veřejně publikovaných cen, ale z určité analogie s jiných porovnatelných akcí. Reálná nabídková cena pak vychází ze způsobu provádění, odvozu a dalšího zužitkování vytěženého sedimentu, což je značně závislé na dodavatelem zvoleném řešení. Druhým aspektem je značné naplnění stavebního trhu, což rovněž vede k vyšším cenám. Za těchto okolností rozumíme, že oproti předpokladu byly všechny nabídkové ceny vyšší.

Kdy práce začnou a skončí?

Oficiální předání staveniště proběhne 15.11., vlastní trvání prací je plánováno na 44 týdnů, tudíž do října 2019 by mělo být hotovo.

Jací byli další uchazeči a kolik nabídli?

Druhým uchazečem byla firma České přístavy, a.s., nabídková cena byla 121 mil. Kč.

Z kolika na kolik se bude řeka prohlubovat?

Cílem akce je na 60 km Vltavské vodní cesty až do přístavu Praha Radotín umožnit zvýšení ponorů ze současných 1,80 m na 2,20 m. V místech, kde dnes není k dispozici plavební hloubka 2,50 m, bude koryto na tuto hloubku prohloubeno. Práce budou probíhat ve všech zdržích mezi Vraňany a Radotínem, nicméně vždy jen v dílčích úsecích, kde je dnes nižší hloubka. Vytěženo bude asi 130 tis. m3 materiálu, z toho nejvíce 43 tis. m3 ve zdrži zdymadla Klecany (plavební komora Roztoky).

Tagy ponory ŘVC Vltava
2 komentáře