Ztráta SŽDC loni narostla na dvojnásobek, příjmy vedení stouply o pětinu.

Železniční trať 036 Liberec - Tanvald. Ilustrační foto: Jan SůraŽelezniční trať 036 Liberec - Tanvald. Ilustrační foto: Jan Sůra

I přes větší provoz loni výrazně stoupla ztráta jedné z největších státních organizací. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) loni prodělala

I přes větší provoz loni výrazně stoupla ztráta jedné z největších státních organizací. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) loni prodělala 2,1 miliardy korun. Meziročně jde o navýšení na dvojnásobek. Důvodem je hlavně prohraný spor se státní společností ČEZ.

Podle zveřejněné výroční zprávy SŽDC loni prodělala 2,100 miliardy korun, o rok dříve to bylo 1,056 miliardy korun. Tržby SŽDC stagnovaly na 6,65 miliardách korun, největší část z těchto příjmů tvoří poplatek za dopravní cestu. Dopravci zaplatili celkem 4,1 miliardy korun.

Podle výroční zprávy je výsledek ovlivněný hlavně výší účetních odpisů a výnosem z oddlužení SŽDC. „Obě položky jsou pouze účetní operace, bez dopadu do bilance příjmů a výdajů. Výše zaúčtovaných odpisů převyšuje oddlužení v roce 2016 a bude ho převyšovat i v následujících letech,“ uvedla SŽDC ve výroční zprávě. Oddlužení dosáhlo loni hodnoty 1,37 miliardy korun.

Finanční ukazatel EBITDA (zisk bez započítání daní, úroků a odpisů) dosáhl kladné výše 1,672 miliardy korun. Meziročně výrazně klesl o 48%. Podle mluvčí SŽDC Kateřiny Šubové ovlivnilo i ukazatel EBITDA oddlužení. Druhou významnou událostí pak bylo rozhodnutí Vrchního soudu ve věci náhrady škody společnosti ČEZ prodej. „Na základě rozhodnutí soudu byla SŽDC zavázána k úhradě žalované škody,“ řekla Šubová.

Celkem jde o 1,131 miliardy korun. SŽDC doplácí na rozhodnutí z roku 2008, když za vedení Jana Komárka uzavřela s ČEZ prodej tříletou smlouvu na dodávky elektřiny. Podle tehdy platného energetického zákona železniční dopravci nemohli kupovat elektřinu přímo, ale museli ji odebírat od správce kolejí. O rok později jim to ale už zákon umožnil a dopravci si ji začali kupovat sami levněji. SŽDC tak neodebrala dohodnutý objem a ČEZ chtěl peníze zpět. Proti rozhodnutí podala SŽDC  ještě dovolání.

I přes horší výsledky loni stouply mzdové náklady na šestičlenné vedení o dvacet procent na 29,6 milionu korun. SŽDC to vysvětluje například i tím, že v roce 2015 působil náměstek pro správu majetku ve funkci jen dva měsíce, zatímco loni už celý rok. „V roce 2016 došlo na základě rozhodnutí Správní rady k vyplacení vyrovnání při skončení výkonu funkce dle platné manažerské smlouvy ve výši šestinásobku průměrného měsíčního výdělku,“ uvedla Šubová. To znamená, že dnes již bývalý náměstek pro provozuschopnost Bohuslav Navrátil obdržel při odchodu na nižší post šest platů.

Loni navíc správní rada rozhodla o tom, že vedení dostalo odměnu za výsledky roku 2015 v nesnížené výši. Kolik to konkrétně bylo, Šubová neuvedla. Mělo jít o „ocenění optimálního průběhu realizace akcí hrazených z OPD zdrojů v roce 2015.“

Provoz na tuzemské železnici loni narostl. V osobní dopravě výkony meziročně podle hrubých tunových kilometrů narostly o 3,4%. V nákladní dopravě došlo k růstu o 1.1%.

SŽDC spravuje celkem 9463 kilometrů tratí. Na investice loni SŽDC získala dotace ve výši 21,9 miliardy korun včetně peněz na nákup nádraží z majetku Českých drah. . Přes 12 miliard korun je dotace SFDI na údržbu tratí, 2,78 miliardy korun na řízení provozu. SŽDC zaměstnává přes 17 tisíc lidí a je tak jedním z největších zaměstnavatelů v ČR a největším zaměstnavatelem v železniční dopravě.

Tagy odměny SŽDC výroční zpráva
8 komentářů