Zpoždění pro Krušnohorský tunel. Správa železnic zrušila soutěž na vrty, za chyby dostala pokutu

Testování na nové vysokorychlostní trati Wendlingen - Ulm. Foto: Jannik Walter / DBTestování na nové vysokorychlostní trati Wendlingen - Ulm. Foto: Jannik Walter / DB

Chyba Správy železnic oddálí výběr firmy na geologický průzkum nejméně o sedm měsíců.

Přípravy Krušnohorského tunelu, kterým má vést nová železniční trať z Prahy do Drážďan, nabraly zpoždění. Správa železnic kvůli chybám v zadávacím řízení musí zaplatit pokutu 30 000 korun a soutěž na geologický průzkum zrušila.

Vyplývá to z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a informací na profilu zadavatele. V soutěži hledala Správa železnic firmu na průzkumné vrty na české straně tunelu. Na německé straně už průzkum běží téměř dva roky. Vzhledem k tomu, že soutěž byla vypsána v červenci a zrušena nyní, přípravy nabraly zpoždění nejméně sedm měsíců. Za zakázku je zodpovědný náměstek generálního ředitele SŽ pro modernizaci Mojmír Nejezchleb a Stavební správa vysokorychlostních tratí. Její vedení loni nečekaně převzal někdejší tajemník ministra úřednické vlády Zdeňka Žáka Jakub Bazgier.

ÚOHS zahájil řízení se Správou železnic na základě návrhu společnosti Gecons. Podle rozhodnutí nestačilo hledat zhotovitele jen výzvou podlimitní sektorovou zakázkou. „Jde o nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku a zadavatel je tak povinen citovanou veřejnou zakázku zadat v některém z v úvahu připadajících druhů zadávacích řízení uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl ÚOHS.

Podlimitní zakázka zjednodušuje Správě železnic výběr firmy, současně omezuje počet možných soutěžících, není například ve věstníku veřejných zakázek. Zájemcům navíc výrazně omezuje možnosti podat proti zadávací dokumentaci námitky.

Správa železnic hledá firmu na vrty pro Krušnohorský tunel

Do soutěže přišly dvě nabídky: od sdružení firem SG Geotechnika a Geovrty – Drillock a sdružení INSET, Vrty Tenenko a PRUY KG Gesteins-, Bohr- und Umwelttechnik. První sdružení Správa železnic vyhlásila vítězem. Gecons podal námitky proti zadávací dokumentaci, Správa železnic je zamítla. Zastání firma našla až u ÚOHS. Správa železnic od počátku odmítala uvést odhadovanou cenu zakázky. V předběžných tržních konzultacích Správy železnic ke geologickému průzkumu projevilo zájem devět firem.

Přes 30 kilometrů dlouhý tunel

Vrty se měly týkat území od budoucího portálu tunelu na české straně až ke státní hranici. Vrty mají přispět k rozhodnutí o způsobu ražby Krušnohorského tunelu (mechanizované nebo konvenční metody) a pro návrh dalšího průzkumu včetně případné průzkumné štoly. Správa železnic už dříve uvedla, že v soutěži na geologický průzkum očekává SŽ mezinárodní účast, a to „vzhledem k mimořádnému rozsahu a povaze poptávaných prací“.

30,4 km pod Krušnými horami. Nový tunel mezi Německem a Českem bude delší

Nový Krušnohorský tunel bude součástí vysokorychlostního spojení Praha – Drážďany. Měřit bude 30,4 kilometru. Podle dřívějších dohod se na financování tunelu mají podílet obě země podle toho, o jak dlouhou část půjde na jejich území. Většinu by tak mělo zaplatit Německo. Krušnohorský tunel měl být na maximální rychlost 230 km/h i proto, že v něm budou jezdit i nákladní vlaky. Ty mají kvůli hluku zcela vymizet z údolí Labe. Nově se ale u obou počítá s maximální rychlostí 200 km/h. V případě tunelu se počítá se zahájením stavby nejdříve v roce 2028 a dokončením v roce 2038.

Varianta Krušnohorského tunelu v delší verzi. Foto: DBTrasa Krušnohorského tunelu na českém území. Foto: Správa železnic
Tagy Krušnohorský tunel Správa železnic ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
129 komentářů