Změna plánu: Alternativa k prvnímu koridoru dostane střídavou trakci

Stanice Týniště nad Orlicí prošla modernizací v roce 2015. Foto: Chládek a Tintěra PardubiceStanice Týniště nad Orlicí prošla modernizací v roce 2015. Foto: Chládek a Tintěra Pardubice

Modernizace objízdné trasy k prvnímu koridoru prošla úspěšně hodnocením vlivu na přírodu (EIA).

Správa železnic zdolala další překážku na cestě k významnému vylepšení trati číslo 20 z Hradce Králové na Choceň. Po téměř dvou letech získala kladné stanovisko v procesu posuzování vlivu stavby na okolí (EIA) pro 24 kilometrů mezi Týništěm nad Orlicí a Chocní.

Pro dopravce jde o dobrou zprávu, neboť vylepšená trať má lépe plnit funkci alternativy k prvnímu koridoru. První kopnutí se nicméně stále oddaluje. V roce 2018 uváděla Správa železnic termíny výstavby 2022 až 2025, nově jsou na interaktivní mapě termíny 2025 až 2028.

„Obecně je nutno konstatovat, že předpokládané termíny realizace staveb jsou vždy uváděny dle aktuálních znalostí a je zřejmé, že v průběhu přípravy staveb může dojít k posunům způsobenými různými vlivy,“ uvedl mluvčí SŽ Marek Illiaš.

V případě modernizace trati mezi Týništěm a Chocní se podle něj sešlo takových vlivů hned několik. „Je nutné aktualizovat ekonomické hodnocení schválené varianty Studie proveditelnosti Velký Osek – Hradec Králové – Choceň s ohledem na vývoj předpokládaných investičních nákladů staveb vycházejících z této studie. Možnost podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je podmíněno vydáním aktualizace zásad územního rozvoje Pardubického kraje, které by mělo nastat v nejbližší době. V neposlední řadě je nutno konstatovat, že do současné doby nebylo možno v několika případech zcela uzavřít návrh technického řešení,“ vyjmenoval Illiaš.

Výše nákladů podle něj určitě přesáhne čtyři miliardy korun, se kterými se počítalo před dvěma lety při zahájení procesu EIA. Plán počítá s kompletním zdvojkolejněním a zvýšením maximální rychlosti až na 140 km/h. Ta by měla být možná mezi Plchůvkami a Borohrádkem a Týništěm nad Orlicíc a Borohrádkem. Dosud se po trati jezdí většinou osmdesátikilometrovou rychlostí. Novinkou je, že Správa železnic upustila od původního plánu ponechat na trati stejnosměrnou napájecí soustavu, nově počítá se střídavou. „Postupně bude na střídavou trakci převedena i pravobřežka a postupně dále na Hradec, Chlumec až do Děčína,“ doplnil mluvčí.

Součástí akce je modernizace stanic včetně vybudování nových nástupišť s podchody, vybudování dvou nových silničních nadjezdů a také necelé čtyři kilometry protihlukových zdí. Dvě zastávky budou přesunuty blíže obci: v Čermné nad Orlicí a Újezdu u Chocně.

Stavba má navázat na podobnou modernizační akci na dvacetikilometrovém úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové, která proces EIA zdolala už na jaře 2019. I zde se ale termín výstavby posunul z původně předpokládaných let 2022 až 2026 na období 2025 až 2027.

Obecně by trať číslo 20 Velký Osek – Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Choceň měla sloužit jako alternativní západo-východní spojka k prvnímu koridoru. Úseky od Hradce Králové na Prahu by měly projít modernizací do konce 20. let. Současně jde i o možnou novou trasou pro dálkové vlaky osobní dopravy. Umožnila by například rychlé spojení Moravy s Hradcem Králové.

Tagy Choceň - Týniště nad Orlicí Správa železnic stanovisko EIA trať 020 modernizace Trať 020 Praha - Velký Osek - Choceň
161 komentářů