Zbourat či nezbourat? O osudu nádražní budovy v Převýšově bude jednat nová komise

Nádražní budova v Převýšově. Foto: prevysov.sweb.czNádražní budova v Převýšově. Foto: prevysov.sweb.cz

Jasno o finální verzi trasy mezi Chlumcem nad Cidlinou a Velkým Osekem má být do července.

Do konce července chce mít Správa železnic jasno o osudu výpravní budovy v Převýšově na trati z Prahy do Hradce Králové. Podle aktuálních plánů by měla kvůli modernizaci trati jít budova k zemi. Proti tomu je obec i více než tisíc lidí, kteří podepsali petici za zachování stavby.

Správa železnic představila minulý týden na jednání se zástupci obce Převýšov aktuální stav přípravy záměru modernizace zdejší tratě a možnosti zachování výpravní budovy v obci. „Z jednání vyplynulo, že tyto možnosti blíže prozkoumá pracovní skupina složená ze zástupců zainteresovaných stran. Konečný výsledek jednání by měl být znám do konce letošního července,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Petice s více než tisíci podpisy

Proti bourání vznikla letos petice s 1200 podpisy. Budova je z roku 1931. Jejím autorem byl Miloš Fikr, architekt Ministerstva železnic ČR. Podle autorů petice byla pro modernizaci trati vybrána nejhorší varianta A5, která počítá s demolicí budovy. Detailně jsou jednotlivé varianty popsány v oznámení o projektu. „Budova je v dobrém technickém stavu a byla za obrovské prostředky vylepšena. Je dominantou obce,“ uvádí autoři petice. V budově jsou čtyři byty. Podobná petice v minulých dnech zachránila budovu v Holešově před částečnou demolicí.

Trať vedená Převýšovem má být v příštích letech modernizována a zdvoukolejněna. Modernizace uleví přetíženému 1. tranzitnímu koridoru v úseku Kolín – Pardubice a zároveň umožní zavedení expresů z Prahy do Hradce Králové. Díky maximální traťové rychlosti 160 km/h se zkrátí jízdní doba mezi oběma centry pod jednu hodinu.

Správa železnic už dříve uvedla, že v tomto úseku posuzovala sedm možných vedení trasy. „Krajina kolem obce je bohatá na chráněné přírodní celky, což výrazně omezuje naše možnosti vedení trasy. Naší prioritou bylo vyhnout se chráněným územím a současně zachovat maximální možnou traťovou rychlost. Důležitým hlediskem bylo také snížení podélného sklonu tratě, který umožní nákladním vlakům průjezd tratí v okolí Převýšova bez nutnosti postrkové lokomotivy,“ vysvětluje Michal Froněk, vedoucí oddělení přípravy staveb ze Správy železnic, který má úsek na starosti.

Trasa, která je podle SŽ nejvhodnější, vede přes místní výpravní budovu, pro kterou Správa železnic nebude mít v budoucnu využití a kterou plánuje opustit.

Plánované trasování trati Praha - Hradec Králové v Převýšove. Varianta A5 je červeně. Foto: SŽ

Plánované trasování trati Praha – Hradec Králové v Převýšove. Varianta A5 je červeně. Foto: SŽ

Zástupci obce požádali Správu železnic o přezkoumání vybrané varianty a prověření možností zachování stávající budovy. Ty Správa železnic prezentovala na jednání se zástupci obce, které proběhlo ve středu 19. května. „V rámci modernizace úseku odbočka Kanín – Chlumec nad Cidlinou proběhly už desítky jednání s obcemi. Setkání v Převýšově, na kterém bychom vysvětlili celý proces výběru nové trasy, jsme plánovali dlouhodobě, ale epidemická situace dovolila jeho konání až nyní. Na druhé straně nám to umožnilo před jednáním prověřit možnosti zachování výpravní budovy,“ říká hlavní inženýr stavby Jan Beneš.

Jiná trasa zvýší podle Správy železnic energetickou náročnost

Zástupci Správy železnic na jednání představili možnost úpravy stávající preferované varianty tak, aby výpravní budovu obešla. Zároveň připomněli, že úprava trati by znamenala propad maximální rychlostí osobních vlaků kolem Převýšova ze 140 km/h přibližně na 105 km/h, což by vedlo k jejich zdržení přibližně o půl minuty a zvýšilo energetickou náročnost železniční dopravy v tomto úseku o 75 MWh ročně. Upozornili také na to, že ani v případě zachování výpravní budovy pro ni nebude mít využití. Výpravní budova totiž není vhodná k umístění nových technologií souvisejících s modernizací trati a její provoz je dlouhodobě ztrátový.

Obec projevila zájem o převzetí objektu. Kvůli tomu vznikne po vzájemné dohodě pracovní skupina složená ze zástupců obce, veřejnosti, Správy železnic a projektanta, jejímž úkolem bude rozpracovat další možnosti vedení trati v okolí Převýšova a posoudit jejich dopady na obec a její obyvatele, stejně jako dopady na cestující. Cílem ustavení pracovní skupiny je nalezení oboustranně přijatelného kompromisu, který umožní pokračovat v přípravách modernizace. Jasno by mělo být do konce července letošního roku.

Jedním z důležitých cílů pracovní skupiny je také pomoc čtyřem rodinám, které v současnosti ve výpravní budově bydlí. „Osud nájemníků nás přirozeně zajímá a chceme mít jistotu, že jsme pro ně udělali výrazně více, než vyplývá z našeho smluvního závazku. Proto v rámci možností Správy železnic hledáme způsob, jak rodinám pomoci s řešením jejich bydlení. Přestože nájemní smlouvy jsou uzavřeny na dobu jednoho roku, chceme, aby nájemníci měli jistotu, že se o jejich situaci zajímáme,“ dodal Jan Beneš.

Tagy demolice nádražních budov Kanín - Chlumec nad Cidlinou Praha - Hradec Králové Převýšov Správa železnic Top
68 komentářů