Zavřete celou trať, ať se modernizuje rychleji, navrhli SŽDC nákladní dopravci

Stanice Týniště nad Orlicí prošla modernizací v roce 2015. Foto: Chládek a Tintěra PardubiceStanice Týniště nad Orlicí prošla modernizací v roce 2015. Foto: Chládek a Tintěra Pardubice

Sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD.cz přišlo s nečekaným návrhem, jak v Česku urychlit modernizaci některých tratí. Nákladní dopravci se domnívají,

Sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD.cz přišlo s nečekaným návrhem, jak v Česku urychlit modernizaci některých tratí. Nákladní dopravci se domnívají, že urychlení stavby dosáhnou úplným zavřením trati. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jejich nápad neodmítla a prověřuje ho.

ŽESNAD.cz už napsal na SŽDC dopis, který je výstupem jednání pracovní skupiny pro řízení projektu konverze trakční soustavy na střídavý proud. Návrh se týká modernizace trati mezi Velkým Osekem, Hradcem Králové a Chocní. „Pro umožnění optimálního způsobu výstavby navrhujeme vstřícně alternativu úplného uzavření provozu na trati,“ řekl výkonný ředitel Oldřich Sládek. Podle něj takové řešení umožní levnější a rychlejší přestavbu trati, levnější sestavu trakčního vedení rovnou pro soustavu AC 25 kV 50 Hz a eliminaci nákladných investičních i provozních opatření proti vlivu bludných proudů na plynovody křížené řešenou tratí.

Nákladní dopravci svůj návrh podmiňují tím, že nesmí být výluka na celém úseku, aby bylo možné obsloužit důležité stanice a trať Týniště nad Orlicí – Solnice a nechtějí, aby byla v té době výluka na hlavním koridoru z Kolína do Chocně. „Podmiňujícím požadavkem navržených výluk je předpoklad dokončení přestavby železniční stanice Hradec Králové v dostatečném časovém předstihu a zachování obsluhy vleček,“ dodal Sládek. Pokud by došlo k časovému překryvu výluk  úseků Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou a Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové, požadují zachování obsluhy Chlumce nad Cidlinou z tratě z Křince.

Nejde o zcela nový nápad, který vznikl v Česku. Podobným způsobem modernizovali například v Německu trať z Drážďan do Berlína.

SŽDC připravuje modernizaci trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň na čtyři etapy; počítá s jejím zdvojkolejněním a zvýšením rychlosti na 160 kilometrů v hodině. „S ohledem na charakter stavby, kdy v rámci celé trati dochází ke stavbě nové druhé koleje, je postup výstavby s vyloučením železničního provozu velmi vhodný a projektant tuto možnost již prověřuje v rámci zpracování projektu organizace výstavby v rámci běžících dokumentací pro územní rozhodnutí,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Proto podle ní vnímají na SŽDC stanovisko nákladních dopravců pozitivně. „Budeme tuto myšlenku dále prověřovat s objednateli osobní dopravy, jejichž stanovisko je v této otázce rovněž klíčové,“ dodala.

Tagy trať 020 modernizace Velký Osek - Choceň ŽESNAD.cz. SŽDC
33 komentářů