Za srážku lokomotivy a osobního vlaku v Němčicích nad Hanou mohl strojvedoucí dopravce Retrack Czech

Srážka lokomotivního a osobního vlaků v Němčicích nad Hanou. Foto: Drážní inspekceSrážka lokomotivního a osobního vlaků v Němčicích nad Hanou. Foto: Drážní inspekce

Drážní inspekce znovu u této události upozornila na bezpečnostní riziko v podobě cest strojvedoucích na nástup na směnu.

Drážní inspekce uzavřela vyšetřování příčin srážky osobního vlaku a lokomotivy vlaku v Němčicích nad Hanou, ke které došlo 31. 7. loňského roku. Při nehodě byli dva lidé zraněni. Způsobil ji strojvedoucí lokomotivy provozované společností Retrack Czech. Škoda přesáhla 24 milionů korun.

Závěrečnou zprávu zveřejnila Drážní inspekce na svých stránkách. Šlo o srážku lokomotivního vlaku společnosti Retrack Czech z Havlíčkova Brodu do Ostravy tvořeného lokomotivou Siemens Vectron a osobního vlaku Českých drah Os 3821 z Olomouce do Nezamyslic. V čele osobního vlaku byla lokomotiva 163 s vozy Bdt. Při srážce vlaků došlo k vykolejení dvou osobních vozů. Srážka nastala na kojetínském zhlaví stanice. Strojvedoucí byl s otřesem mozku letecky transportován do olomoucké nemocnice. Zraněný cestující z osobního vlaku byl muž ve středním věku, kterého zdravotníci převezli s poraněním hrudníku do prostějovské nemocnice.

Při nehodě nedošlo k čelní srážce, lokomotiva Siemens Vectron narazila do osobního na výhybce z boku. Příčinou bylo nezastavení lokomotivního vlaku před návěstí „Stůj“ odjezdového návěstidla stanice Němčice nad Hanou ve spojení s neřízením se pokynem vyjádřeným návěstí „Výstraha“ vjezdového návěstidla. Zpráva poukazuje i na to, že strojvedoucí lokomotivního vlaku krátce před srážkou, v místě trvalého omezení rychlosti mezi stanicemi Nezamyslice a Němčice nad Hanou, překročil rychlost 30 km/h až o 21 km/h.

„Strojvedoucí zvolil nevhodný způsob jízdy a rychlost vlaku vzhledem k jízdě k rychlostníku s číslicí 30, jenž strojvedoucímu přikazoval nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost 30 km/h,“ uvádí zpráva.

Překročená rychlost i u druhého vlaku

Podobné zjištění učinila Drážní inspekce také v případě osobního vlaku, jehož strojvedoucí při jízdě za vjezdové návěstidlo stanice Němčice nad Hanou překročil rychlost 40 km/h až o 26 km/h. Následnou úpravou rychlosti strojvedoucí snížil rychlost vlaku tak, aby ještě před vjetím na výhybky kojetínského zhlaví rychlost nepřekročil.

Drážní inspekce upozornila, že během vyšetřování došlo k porušení pečeti na dveřích lokomotivy Siemens Vectron. Byla tam kvůli garanci prohlídky technického stavu lokomotivy a z důvodu komisionálního stažení dat zaznamenaných záznamovým zařízením. „Při dalším šetření pak nemohla DI garantovat, že technický stav předmětného HDV odpovídá jeho stavu před umístěním pečeti,“ uvádí zpráva. Materiál uvádí i pozoruhodnou skutečnost, že lokomotivy dopravce ponechával odstavené ve stanicích nezamčené.

Zpráva upozorňuje i na skutečnost, že strojvedoucí i přes zákaz Správy železnic používal při brzdění rekuperaci a že některé výkony práce strojvedoucího Retrack Czech, který vykonával práci na základě uzavřené písemné dohody o provedení práce, v rozporu se zákoníkem práce přesáhly maximální délku 12 h během 24 h po sobě jdoucích.

Zpráva tak připomíná jedno z témat drážní bezpečnosti: pracovní dobu strojvedoucích. Podle inspekce dopravce záměrně, avšak v souladu s právními předpisy České republiky, nepočítal do výkonu práce strojvedoucího přesuny do místa zahájení práce. „Dopravce nebral v potaz bezpečnostní riziko, že strojvedoucí po přesunu (přemístění) trvajícím až 8 h nebude (nemůže být) již od začátku výkonu práce řádně odpočatý,“ uvádí zpráva.

Tagy Retrack Czech srážka vlaků
86 komentářů