Z Veselí do Velenic pod dráty až 120 km/h. Projekt se mění a prodražuje

České laminátky v Gmündu. Autor: Zdopravy.cz/Ondřej KubalaČeské laminátky v Gmündu. Autor: Zdopravy.cz/Ondřej Kubala

Po alternativní trati do Rakouska se bude po elektrifikaci jezdit 120 km/h.

Správa železnic (SŽ) aktuálně uzavřela se sdružením projektantských firem Sudop Praha a Sudop EU smluvní dodatek, který bude mít dopad na budoucí podobu tratě z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic (226). Trať čeká elektrifikace a zvýšení rychlosti.

Sdružení od loňského jara pracuje na záměru projektu a dokumentaci pro územní řízení (DUR). Projektanti přitom na žádost centrální komise ministerstva dopravy prověřili možnost zvýšení rychlosti na celé trati na 120 km/h, což je nyní třeba zapracovat do dokumentace.

„V dokumentaci DUR bude navržena, oproti původně předpokládanému propracování stávajícího kolejového lože na rychlost 100 km/hod, komplexní rekonstrukce koleje a úprava GPK (geometrických parametrů koleje) na rychlost 120 km/hod.,“ píše se ve smluvním dodatku.

Stavební úpravy budou zahrnovat nový kolejový svršek, sanaci pražcového podloží, zbudování odvodňovacích zařízení a úpravu celého tělesa dráhy. Z důvodu dodatečné úpravy na rychlost 120 km/h bude podle dodatku provedena i změna „prostorového uspořádání říms mostů a propustků a změna návrhu přejezdového zabezpečovacího zařízení“. Zároveň bude nezbytné posílení výkonu napájecí stanice v Českých Velenicích. Změny je třeba zapracovat do záměru projektu i do DUR, což zvýší cenu projektantských prací o 3,6 milionu na téměř 55 milionů bez DPH. Zároveň byla přizvána jako subdodavatel společnost Moravia Consult Olomouc.

Elektrifikaci tratě číslo 226 dala zelenou studie proveditelnosti z roku 2017. Ta mimo jiné zmiňuje význam trati jako možné odklonové trasy pro nákladní dopravu v případě potíží na I. či IV. koridoru. Jako konkrétní příklad uvádí přestavbu brněnského železničního uzlu, která výrazně zkomplikuje průjezd moravskou metropolí. Nákladní doprava by tak mohla mířit do Rakouska přes Velenice. Elektrizace by měla být hotová předtím, než se v Brně poprvé kopne. V interaktivní mapě Správy železnic se uvádí, že modernizace velenické tratě proběhne v letech 2024 až 2027.

Trať je dnes tranzitní nákladní dopravou fakticky nevyužívaná, osobní doprava je pouze regionální. SŽ přitom poukazuje na její příznivé sklonové poměry, které jsou srovnatelné s koridorem.

Tagy elektrifikace rychlost 120 km/h Správa železnic Sudop Praha Top trať Veselí nad Lužnicí - České Velenice
141 komentářů