Výtahu se dočká Strašnická i Pražského povstání. DPP hledá u čtyřech stanic metra projektanty bezbariérovosti

Situace ve stanici Pražského povstání v pondělí 1.7. 2019. Foto: Martin ŠnajdrSituace ve stanici Pražského povstání v pondělí 1.7. 2019. Foto: Martin Šnajdr

V metru zůstává bezbariérově zpřístupnit ještě 15 stanic z celkových 61.

Pražský dopravní podnik (DPP) začal hledat projektanta na další zlepšení bezbariérovosti stanic metra. Vypsal veřejnou zakázku na vyhotovení projektové dokumentace k akci s názvem „Bezbariérové zpřístupnění stanic metra Strašnická, Vyšehrad, Rajská zahrada a Pražského povstání“.

Ta má sloužit pro případné řízení EIA a stavební řízení. Očekávaná cena je 40 milionů korun, projektanti můžou nabídky posílat do 17. června.

Přestože název akce by mohl evokovat rozšíření bezbariérovosti o další čtyři dosud nepřístupné stanice, ve skutečnosti se v rámci této zakázky jejich počet zvýší jen o jednu. Jde o Pražského povstání na lince C, která je dosud plně „bariérová“. Zbylé tři vede DPP jako bezbariérové či částečně bezbariérové již nyní.

Ve zmíněné stanici Pražského povstání se plánuje vybudování výtahu již delší dobu, Praha ho připravuje od roku 2021. Zatím existují dvě varianty, každá počítá se dvěma výtahy s přestupem ve vestibulu stanice. Předpokládané stavební náklady na výtahy jsou 62,5 milionu korun bez DPH.

První navrhuje klasické svislé výtahy, přičemž by se využila existence současných nákladních.

Varianta 2 pak navrhuje šikmý výtah z úrovně nástupiště do vestibulu a následně přestavbu nákladního výtahu na osobo-nákladní. To by však obnášelo zúžení stavávajícího profilu schodiště od nástupiště. Zabranou šířku by mělo nahradit nové únikové schodiště a nelze ji realizovat za provozu stanice pro cestující, jelikož nemá druhý výstup.

Místo plošiny výtah

Ve stanici metra Strašnická se pak v rámci zlepšení bezbariérovosti plánuje nahrazení současné plošiny pro handicapované a kočárky plnohodnotným výtahem.

Je čas dát sbohem otravnému kodrcání po plošině,“ uvedl loni v červenci při zprovozňování výtahu ve stanici Nádraží Holešovice náměstek primátora Zdeněk Hřib. Podle něj se i ve Strašnicích prověřují možnosti, jak přestavět stávající nákladní výtah na plnohodnotný osobní.

Praha hlásí už 46 bezbariérových stanic metra. Výtah mezi ně zařadil i Nádraží Holešovice

Zbylé dvě stanice vypsaného projektového tendru Rajská zahrada a Vyšehrad jsou povrchové. Zatímco první jmenovanou vede DPP jako bezbariérovou, Vyšehrad je takto označen jen částečně, je totiž vybaven jen nájezdovou rampou.

Dosud v nich také chybějí akustické majáčky pro nevidomé, které jsou v ostatních stanicích metra standardem. Jejich doplnění do obou stanic požadovala už Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě z roku 2014.

Chystají se další

V metru zůstává bezbariérově zpřístupnit ještě 15 stanic z celkových 61. Ve 42 stanicích jsou výtahy, čtyři stanice (Nové Butovice, Smíchovské nádraží, Strašnická a Vyšehrad) jsou částečně bezbariérové kvůli zdvihacím plošinám nebo nájezdové rampě.

Ve všech uvedených stanicích DPP plánuje vybudovat osobní výtahy, jednotlivé projekty jsou v různé fázi rozpracovanosti,“ uvedl pro Zdopravy.cz vedoucí komunikace podniku Daniel Šabík.

Aktuálně vrcholí dokončování výtahu v rámci modernizace stanice Jiřího z Poděbrad, kde se šachty pro výtah razily hornickou metodou. Zatímco opravená stanice je již několik měsíců v provozu, výtah se bude otevírat letos na začátku léta.

Obrazem: Metro Jiřího z Poděbrad otevřeno. Podívejte se na čistý design i novinky

Poté chce DPP začít s výstavbou výtahů ve stanici Flora, a to společně s její kompletní rekonstrukcí.

Tendr na stavitele výtahu už proběhl i pro stanici Radlická na trase B. Bude umístěn podobně jako ve stanici Nádraží Holešovice v rámci pevného schodiště spojující nástupiště s povrchovým vestibulem. „Výstavbu plánujeme spojit i s výměnou podhledů a osvětlení ve vestibulu stanice,“ uvedl již dříve technický ředitel DPP – Metro Marek Kopřiva.

S bezbariérovostí se počítá i po celkové rekonstrukci Českomoravské, která by měla být také zahájena už letos. DPP na stavbu nyní hledá zhotovitele.

Naposledy byl bezbariérový výtah zprovozněn loni v červenci ve zmíněné stanici Nádraží Holešovice.

Historický handicap

V bezbariérovosti metra musí Praha dohánět značný historický handicap. Všechny úseky a stanice pražského metra, které byly zprovozněny do konce roku 1990, byly totiž postaveny bez osobních výtahů či plošin, tedy jako zcela bariérové.

Jedná se o 41 stanic, což je více než 67 %, pokud bychom toto číslo vztáhli k současnému celkovému počtu. Úseky a stanice postavené v období 1994–2015 byly již zcela bezbariérové. „Bylo jich celkem 20. Z toho vyplývá, že za uplynulých zhruba 30 let se DPP podařilo bezbariérově zcela nebo alespoň částečně zpřístupnit 26 stanic,“ uzavírá Šabík.

Tagy bezbariérový přístup do metra Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp metro
53 komentářů