Vykolejení rychlíku v Tišnově způsobila Správa železnic. Výpravčí přestavil výhybku příliš brzy

Vykolejený rychlík v Tišnově. Pramen: Drážní inspekceVykolejený rychlík v Tišnově. Pramen: Drážní inspekce

Loni došlo ke dvěma dalším nedovoleným přestavením výhybky. Výpravčí byl podle závěrečné zprávy rozrušený

Drážní inspekce dokončila vyšetřování příčin vykolejení rychlíku Českých drah, ke kterému došlo loni v srpnu. Mimořádná událost navázala na sérii letních nehod na české železnici. Příčinou byl postup zaměstnance Správy železnic, který přestavil výhybku ve chvíli, kdy byla ještě obsazena právě projíždějícím rychlíkem.

Vyplývá to ze závěrečné zprávy, kterou zveřejnila Drážní inspekce na svých stránkách. K nehodě došlo 13. srpna v 9:14 u rychlíku 975 z Prahy do Brna přes Havlíčkův Brod přímo ve stanici Tišnov. Při události nebyl nikdo zraněn, škoda je necelých 6 milionů korun.

Podle inspekce k nehodě přispělo i to, že ve stanici v té době probíhala výluka kolejových obvodů staničního zabezpečovacího zařízení. V takové situaci chybí jakékoliv technické prostředky zabezpečení, které by zabránily nedovolenému přestavení výhybky lidskou chybou.

Rozrušený výpravčí

K nehodě došlo při vjezdu rychlíku do stanice při rychlosti 40 kilometrů za hodinu. Podle zprávy za výpravčím přišli kvůli výluce zaměstnanci dodavatelé firmy AK Signal, kteří ho požádali o zavedení takzvaného bezpečnostního štítku. To odmítl, stejně jako podobné požadavky jiných zaměstnanců Správy železnic. „Neustálé dotazy kladené na něj působily negativně, cítil se být rozrušený, a tudíž se nemohl plně soustředit na řízení drážní dopravy,“ uvádí materiál. Přesto se jim výpravčí snažil vyhovět.

Rozdělení jeho pozornosti se projevilo ve chvíli, kdy rychlík vjížděl do stanice. Výpravčí se domníval, že vlak již je na staniční koleji, a přestavil výhybku, aniž by si ověřil, kde se vlak skutečně nachází. Tím došlo k vykolejení a následnému stržení trakčního vedení.

Rozdělení pozornosti výpravčího vnitřní služby mezi jízdu vlaku R 975 a požadovaný posun vozidla ze staniční koleje 3 na kolejiště řikonínského zhlaví, ve spojení s požadavky zaměstnanců provádějících údržbu (čištění a mazání) výhybek na řikoníském zhlaví žst. Tišnov a zaměstnanců externích společností podílejících se na konání výluky, které toleroval a snažil se jim vyhovět, vyústilo v jeho pochybení,“ konstatovala závěrečná zpráva.

Inspektoři si všimli i dalších přispívajících faktorů. Zaměstnanci oblastního ředitelství Správy železnic prováděli údržbu výhybek v Tišnově svévolně bez jeho souhlasu. Inspekce současně upozornila, že k podobným případům nedovoleného přestavení výhybky došlo jen loni ještě v dalších dvou případech, vyšetřování těchto událostí ještě nebylo ukončeno.

Při nehodě došlo k vykolejení celkem tří osobních vozů. Škoda na vozech byla zhruba 2,4 milionu korun, na zařízení dráhy 3,4 milionu korun. Provoz ve stanici byl zastaven na téměř celý den.

Vykolejený rychlík v Tišnově. Pramen: Drážní inspekceVykolejený rychlík v Tišnově. Pramen: Drážní inspekceVykolejený rychlík Vysočina v Tišnově. Pramen: Drážní inspekceVykolejený rychlík Vysočina v Tišnově. Ilustrační foto: Drážní inspekceVykolejený rychlík v Tišnově. Pramen: Policie ČR
Tagy České dráhy drážní inspekce nedovolené přestavení výhybky Správa železnic Tišnov Top vykolejení vlaku
203 komentářů