Vláda začne řešit, zda D35 postaví na „hypotéku“. Hotovo má být do roku 2029

Vizualizace tunelu Maletín na D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. Foto: ŘSDVizualizace tunelu Maletín na D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. Foto: ŘSD

PPP financování by mohlo dočasně ulevit od velkých požadavků na státní rozpočet.

Vládu čeká v příštích týdnech rozhodování, jakým způsobem bude stavět a hlavně financovat zbývající části dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Kromě standardního způsobu soutěže po jednotlivých úsecích je ve hře i stavba a financování se zapojením soukromého kapitálu, takzvané PPP. To dosud stát využívá zkušebně na stavbě D4. Vybrané sdružení firem by dálnici nejen postavilo, ale pak by se o ni i staralo a stát by ji postupně splácel.

Ministerstvo dopravy odeslalo do meziresortního připomínkového řízení devatenáctistránkový materiál, který možnost použití modelu PPP řeší. Dálnice D35 bude sloužit jako severní trasa spojující Čechy s Moravou. Stát by si nechal postavit dálnici na dluh. Podobně řeší stát aktuálně i možnosti financování stavby železničního koridoru u Českých Budějovic.

Návrh vychází z analýzy, kterou zpracovala pro ministerstvo společnost PwC. Podle materiálu je nezbytné, aby financování stavby bylo zajištěno bezprostředně po dokončení investorské přípravy, tedy po získání všech potřebných povolení a majetkových práv. „To zahrnuje i vhodnost posouzení využití externího dluhového financování pro případ, že by rozpočtové prostředky státu v danou chvíli realizace nebyly v rámci celkového cash-flow dostačující. PPP projekt představuje jednu z možností pro zajištění takového financování spolu s přenesením významné části realizačních rizik (výstavba, financování, provoz a údržba) na koncesionáře,“ uvádí se v dokumentu.

D35 patří mezi prioritní dopravní stavby. Materiál mluví o tom, že  je dokončení stavby do roku 2029 reálné. „Hlavním omezujícím prvkem se jeví disponibilita finančních prostředků. Každý nově vybudovaný úsek vyvíjí tlak a potřebu dostavby dalšího, proto je prioritní postavit dálnici mezi Opatovicemi a Mohelnicí jako celek co nejdříve bez zbytečných odkladů,“ uvedlo ministerstvo.

Téměř 35 km nové dálnice

Pokud by se vláda rozhodla pro využití PPP, znamenalo by to vzhledem ke složitosti výběru tzv. koncesionáře zahájení stavby v roce 2025. Koncesionář by měl zajistit pouze variantu výstavby, provozu a údržby úseků mezi MÚK Opatovec – MÚK Mohelnice skládající se ze dvou úseků Opatovec – Staré Město v délce 16,6 km a Staré Město – Mohelnice v délce 18,2 km. Mimo PPP standardní cestou mají být postaveny ostatní úseky, tedy z Ostrova až do Opatovce včetně vedení trasy kolem Vysokého Mýta a Litomyšle. Koncesionář by měl na starosti i údržbu úseku z Litomyšle do Opatovce.

ŘSD loni otevřelo úsek Opatovice – Časy, letos se otevře část Časy Ostrov. Úseky mezi Ostrovem a Litomyšlí (MÚK Řídký) mají vydáno územní rozhodnutí v právní moci a zpracované dokumentace pro stavební povolení, intenzivně probíhá majetkoprávní příprava. Úsek kolem Litomyšle se předpokládá povolit ve společném řízení. Úsek Janov – Opatovec je ve fázi podané žádosti o stavební povolení. Úsek Opatovec – Staré Město má pravomocné územní rozhodnutí a zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení. Úsek Staré Město – Mohelnice je jediným, kde dosud není územní rozhodnutí vydáno, nicméně je již zpracovaná dokumentace pro stavební povolení.

Tagy D35 Ministerstvo dopravy PPP
81 komentářů