Velká výluka v Brennerském průsmyku. Rakušané uzavřou severo-jižní tepnu na 16 dnů

Údržba tratě přes Brennerský průsmyk, ilustrační foto. Pramen: ÖBBÚdržba tratě přes Brennerský průsmyk, ilustrační foto. Pramen: ÖBB

Kapacitu má zásadně posílit (a horské trati odlehčit) Brennerský úpatní tunel, který se staví od roku 2007.

Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) dočasně přemění brennerskou dráhu mezi Innsbruckem a stanicí Brenner/Brennero na velké staveniště. Rozsáhlé údržbové práce za 15 milionů eur (cca 360 mil. Kč) potrvají od 6. do 23. srpna a vyžádají si výluku na této klíčové severo-jižní železniční spojnici. Osobní vlaky budou nahrazeny autobusy.

„Na horských trasách je pravidelná údržba zvláště důležitá, ÖBB k tomu využijí letní období,“ oznámily rakouské dráhy. Cestující by se podle nich měli podrobně seznámit s jízdními řády náhradních autobusů, rozsah autobusové dopravy se bude v průběhu výluky měnit. Některé regionální vlaky budou zrušeny bez náhrady, vlaky EuroCity budou zpočátku nahrazeny autobusy až do Trenta. „Přeprava jízdních kol v místní dopravě bude omezena, v dálkové dopravě vyloučena,“ upozornily ÖBB.

Údržba brennerské tratě je podle nich velmi náročná a je třeba ji se všemi zúčastněnými plánovat dlouho dopředu. „Velkou roli hraje prostorová stísněnost a topografie tratě, která má sklon až 25 promile. Další výzvou je materiálová logistika, protože přístup na jednotlivá staveniště je z velké části možný pouze po železnici,“ doplnily ÖBB.

Údržba bude rozdělena celkem do osmi úseků, přičemž některé z nich se dočkají výměny kolejového svršku, bude navezeno 5000 tun traťového štěrku, dojde k sanaci odvodnění v tunelech St. Jodok a Sonnberg, rekonstrukci opěrných zdí, odtěžení dřevin nebo opravě některých nástupišť.

Trať přes Brennerský průsmyk patří k nejdůležitějším spojnicím severu a jihu Evropy. Kapacitu má zásadně posílit (a horské trati odlehčit) Brennerský úpatní tunel, který se staví od roku 2007. Aktuální předpoklad jeho dokončení je rok 2032.

Od severního portálu u Innsbrucku po jižní portál u Fortezzy bude měřit 55 kilometrů. Při započtení přesmyku jižně od Innsbrucku, který byl otevřen v první polovině 90. let a nese název Inntaltunnel, bude podzemní trasa měřit 64 kilometrů. Půjde o nejdelší podzemní železniční spojení na světě (Gotthard měří 57 kilometrů).

Tagy Brenner ÖBB ÖBB-Infrastruktur
24 komentářů