Ve Šluknovském výběžku skončila čtvrtmiliardová oprava silnice z Krásné Lípy do Velkého Šenova

Oprava mostu na silnici II/265 u Krásné Lípy. Foto: SaM Silnice a mostyOprava mostu na silnici II/265 u Krásné Lípy. Foto: SaM Silnice a mosty

Většinu nákladů zaplatila Evropská unie.

Ústecký kraj slavnostně zakončil velkou opravu silnice II/265 z Krásné Lípy do Velkého Šenova. Náklady na opravu 16 kilometrů dlouhého úseku přesáhly 247 milionů korun včetně DPH. Jde o jednu z hlavních komunikací ve Šluknovském výběžku.

Zhotovitelem akce byla Eurovia CS. Oprava silnice probíhala od září 2019. „Zahrnovala kompletní opravu povrchu vozovky v délce 16 km. Součástí byla také rekonstrukce stávajících 21 silničních propustků, 8 mostů, opěrných zdí a odvodnění komunikace,“ řekla Iveta Štočková, mluvčí Eurovia CS. Dokončením oprav tak skončila série uzavírek kvůli samotné rekonstrukci.

Ve Velkém Šenově, Krásné Lípě a v Brtníkách došlo k rekonstrukci odvodnění komunikace. V celé trase pak byla kompletně vyměněna vozovka. Odstraněna byla vozovka původní včetně podloží, proběhly dílčí sanace a následně byly položeny nové vrstvy vozovky. Na závěr byl úsek silnice II/265 opatřen novým vodorovným a svislým dopravním značením v celkové délce přes 16 km. Podloží v některých místech bylo horší, než se původně předpokládalo, a bylo nutné provést jeho sanaci ve větším rozsahu oproti původní projektové dokumentaci. Většinu nákladů zaplatila z Integrovaného regionálního operačního programu Evropská unie.

Tagy Eurovia CS silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov Ústecký kraj
8 komentářů