V Praze se chystá velká proměna Korunovační ulice

Budoucí podoba Korunovační, vizualizace. Pramen: edit! architectsBudoucí podoba Korunovační, vizualizace. Pramen: edit! architects

V návrhu zůstává současný počet jízdních pruhů v obou směrech, jsou zde ale navrženy nové přechody pro chodce.

Hlavní město Praha, městská část Praha 7 a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) společně připravují proměnu veřejného prostoru mezi Letenskými sady a Stromovkou. Úpravami projdou ulice Korunovační a Nad Štolou i takzvaný Letenský muzejní distrikt, tedy oblast u Národního technického a Národního zemědělského muzea. Podoba distriktu vzejde ze soutěže, která bude vypsána na jaře. Praha 7 zatím představila takzvanou koncepční studii pro ulici Korunovační z dílny studia edit! architects.

„Koncepční studie byla zpracována jako důležitý materiál pro koordinaci jednotlivých projektů, které změní ráz této významné letenské třídy. Cílem je sladit obnovu veřejné infrastruktury a další plánované úpravy, které budou postupně realizovány různými organizacemi. Úkolem studie je zajistit provázanost těchto aktivit a neznemožnit jedním projektem realizaci jiného,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

Korunovační dnes. Pramen: Praha 7Budoucí podoba Korunovační, vizualizace. Pramen: edit! architectsKorunovační dnes. Pramen: Praha 7Budoucí podoba Korunovační, vizualizace. Pramen: edit! architectsKorunovační dnes. Pramen: Praha 7Budoucí podoba Korunovační, vizualizace. Pramen: edit! architects

Studie počítá s desetimetrovým prostorem po obou stranách Korunovační ulice funkčně rozděleným do tří pásem: stromořadí, chodníky a předzahrádky. V návrhu zůstává současný počet jízdních pruhů v obou směrech, jsou zde ale navrženy nové přechody pro chodce, zvyšují se počty parkovacích míst včetně krátkodobých stání pro zásobování a přidává se řada bezpečnostních prvků.

Prostředí se má vylepšit i cyklistům. „Cílem je zjednodušit a zpřehlednit průjezd ulicí na kole a umožnit bezpečně vjet cyklistům na chodník zejména kvůli přítomnosti základní školy a dvou mateřských škol v ulici Na Výšinách,“ uvedl jeden z autorů studie Šimon Dočekal z edit! architects.

Ke zkvalitnění veřejného prostoru má dojít také prostřednictvím revitalizace a výsadby nové zeleně. Ke zlepšení zdravotního stavu stromů v hlavním stromořadí má přispět zvětšení objemu prokořenitelného prostoru v celé délce ulice, výměna substrátu a zvětšení plochy rabátek (ohraničených prostor pro stromy).

Přísun vody ke stromům bude zajištěn i příčným spádováním chodníků a také možností využití vody z plochy vozovky mimo zimní období. Rovněž se plánuje vysadit nové stromy mimo hlavní stromořadí, a to především na nárožích křižovatek s Korunovační ulicí.

Podobnou proměnu chystá město už delší čas například v žižkovské Seifertově ulici nebo v oblasti Florence.

Tagy Hlavní město Praha IPR Korunovační Praha 7
72 komentářů