Budoucí podoba Florence: Autobusové nádraží, nové ulice, malá náměstí i tržnice

Podoba Florence podle vítězného návrhu, vizualizace. Pramen: IPR PrahaPodoba Florence podle vítězného návrhu, vizualizace. Pramen: IPR Praha

Podle města dnes okolí autobusového nádraží trpí „zejména bariérami v prostoru, nejasným vymezením zástavby, nevzhlednými veřejnými prostranstvími i absencí kvalitní zeleně“.

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) byl ve středu vyhlášen vítěz mezinárodní urbanistické soutěže na novou podobu pražské Florence. Stal se jím česko-britský tým složený z architektonických studií UNIT architekti, A69 – architekti a firmy Marko and Placemakers.

Florenc je jedním z nejvytíženějších pražských dopravních uzlů, ale částečně také zanedbaným územím, tzv. brownfieldem. Město Praha se proto domluvilo s majiteli pozemků ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development a společně za podpory městského Institutu plánování a rozvoje (IPR) vyhlásilo v březnu 2021 mezinárodní urbanistickou soutěž s názvem Florenc21. Vítěze vybrala mezinárodní porota.

Vítězný návrh předpokládá vznik nové čtvrti, kterou budou tvořit tradiční ulice, vymezené fasádami domů s obchody a restauracemi v přízemí. „Návrh propojuje všechny okolní čtvrti a zaceluje rány, které na Florenci zanechaly hlavně dopravní stavby. Lokalitu bude protínat mnoho ulic a uliček, aby byla čtvrť dobře prostupná,“ píše IPR k výsledkům soutěže.

Ještě před magistrálu do ulice Na Florenci tým umístil multifunkční stavbu inspirovanou prvorepublikovými paláci. Sloužit by měla i kultuře. Trojúhelník, který vytvářejí dvě ramena Negrelliho viaduktu u Křižíkovy ulice, podle urbanistů vybízí k přeměně na městskou tržnici. Stánky a krámky mohou obsadit i mostní oblouky. Následným krokem bude rozpracování návrhů do urbanistické studie.

„Klíčovou součástí celého území je i pražská magistrála, kterou soutěžící ve svých návrzích řešili. Vítězný návrh uvažuje nad takovým budoucím řešením magistrály v prostoru Těšnova, které dává příležitost pro vytvoření nového městského parku. Díky tomu se debata o ní opět prohlubuje,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček.

Florenc a řešené území. Pramen: IPR PrahaPodoba Florence podle vítězného návrhu, vizualizace. Pramen: IPR PrahaPodoba Florence podle vítězného návrhu, vizualizace. Pramen: IPR PrahaPodoba Florence podle vítězného návrhu, vizualizace. Pramen: IPR PrahaFlorenc a řešené území. Pramen: IPR PrahaÚAN Florenc. Autor: GALAXY 2018 A7 – Vlastní dílo, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86505506

Na Florenci se počítá do budoucna i se zachováním autobusového nádraží. Počítá se s jeho modernizací a „integrací do struktury města“. Na rozpracování nové podoby nádraží bude vítězný tým spolupracovat s provozovatelem, společnosti ČSAD Praha holding.

„Jde o první pokus vstoupit do tohoto území s městem pro život se zachování a rozvíjením stávající infrastruktury. Jde o velmi komplexní úkol skloubit infrastrukturu s městem, navíc využít ji novým způsobem a propojit ho,“ řekl Pavel Vráblík z ČSAD Praha Holding.

Území Florence se začalo řešit již zhruba před 20 lety, od roku 2013 zde byla stavební uzávěra podmíněná změnou územního plánu. V průběhu let vzniklo několik studií, žádná z nich však nezahrnovala celé území.

Soutěžní týmy měly do návrhu integrovat řadu již schválených projektů v území. Jsou to například plánované rekonstrukce ulic Na Poříčí a Na Florenci, modernizace železniční stanice Praha Masarykovo nádraží se zastřešením kolejiště, již realizovaný projekt Florenc Gate v ulici Křižíkova nebo dva objekty podél ulice Na Florenci navržené kanceláří Zaha Hadid Architects.

Výsledek soutěže bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Podle města dnes okolí autobusového nádraží trpí „zejména bariérami v prostoru, nejasným vymezením zástavby, nevzhlednými veřejnými prostranstvími i absencí kvalitní zeleně“.

Tagy architektonická soutěž autobusové nádraží Florenc ČSAD Praha Holding florenc Hlavní město Praha
64 komentářů