V Česku vzniká řídicí stanoviště operátora dálkově řízeného vozidla

Řídicí stanoviště operátora dálkově řízeného vozidla. Foto: RoboautoŘídicí stanoviště operátora dálkově řízeného vozidla. Foto: Roboauto

Projekt vzniká za podpory grantu TAČR.

Centrum dopravního výzkumu (CDV) a společnost Roboauto pracují na vývoji řídicího stanoviště operátora dálkově řízeného vozidla. Jde o jeden z projektů na rozvoj autonomní dopravy, který je podpořen z veřejných zdrojů, konkrétně 20,4 miliony korun z Technologické agentury ČR.

Jde o projekt, který řeší dálkové řízení neboli teleoperaci silničních vozidel. Hlavním přínosem je především ochrana života řidiče ve ztížených či nebezpečných podmínkách. Tato technologie však nalézá uplatnění i jakožto prostředek pro zvýšení schopností autonomních vozidel v situacích, s nimiž si sama prozatím neporadí.

V neposlední řadě poskytuje teleoperace nástroj, jak se vypořádat s problémem nedostatku řidičů, neboť například v překladištích či depech jeden řidič dokáže na dálku efektivně obsloužit výrazně větší počet vozidel, než kdyby se musel fyzicky přesouvat mezi nimi. Ačkoliv jsou aktivity v této doméně teprve v začátcích, v technologicky vyspělých zemích již probíhá velice aktivní vývoj technologií pro dálkové řízení silničních vozidel.

„Naprostá většina v této doméně aktivních institucí zaměřuje svoji pozornost takřka výhradně na technickou stránku řešení, typicky zajištění co nejkvalitnějšího bezdrátového spojení mezi řidičem a vozidlem. Tomu se pochopitelně věnujeme i my, ale náš projekt je unikátní v tom, že klademe velký důraz i na lidský faktor, zejména situační povědomí řidiče,“ konstatoval řešitel projektu Marek Vanžura z Centra dopravního výzkumu.

Řešitelé projektu nejprve specifikovali kritické či jinak problematické situace a podmínky, s nimiž se vzdálený řidič potažmo celý systém může setkat. Pak začali zkoumat, jak takovému řidiči, který sice vozidlo ovládá, ale fyzicky se v něm nenachází, poskytnout všechny potřebné informace a vjemy, aby byla zajištěna bezpečnost provozu i patřičný komfort řidiče. To se pak projevilo i do návrhu stanoviště řidiče dálkově ovládaného vozidla.

Paralelně s tímto výzkumem probíhal i vývoj prostředků pro zvýšení kvality a dostupnosti datového spojení, což zásadním způsobem také přispívá k bezpečnosti dálkového řízení. Do budoucna lze očekávat další pokroky ve vývoji teleoperace s rozvojem bezdrátových sítí 5. generace.

V průběhu řešení projektu na scénu vstoupilo několik firem zabývajících se velmi podobným vývojem. „Trh je v současnosti tedy sice značně konkurenční, ale náš produkt má nezpochybnitelnou hodnotu a výhodu díky implementaci poznatků z realizovaného empirického výzkumu. Nikdo z konkurentů nenabízí řešení, které by bylo optimalizováno směrem k řidiči tak, jako náš produkt,“ zdůraznil Jakub Jůza, ředitel společnosti Roboauto.

Tagy autonomní řízení cdv Centrum dopravního výzkumu TAČR
36 komentářů