dpp

ÚOHS řešil v kauze autobusů pro Ústecký kraj marginálie. Obsah spisu závisel na jeho libovůli, řekl soud

Nové autobusy Scania Citywide pro Dopravní společnost Ústeckého kraje. Foto: Doprava Ústeckého krajeNové autobusy Scania Citywide pro Dopravní společnost Ústeckého kraje. Foto: Doprava Ústeckého kraje

Zrušení miliardové soutěže na nové autobusy bylo podle soudu nezákonné.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podle Krajského soudu v Brně výrazně chyboval v případě řízení s Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK). Antimonopolní úřad zrušil krajské firmě smlouvu na nákup 161 nových autobusů v hodnotě jedné miliardy korun a ještě ji pokutoval. Soud dvě rozhodnutí antimonopolního úřadu zrušil.

Ústecký kraj již obdržel odůvodnění rozsudků jak v případě nákupu u Zlineru, tak u Scanie. Soud vyhověl žalobě DSÚK, který požadoval zrušení rozhodnutí antimonopolního úřadu. ÚOHS svoji argumentaci ve správním řízení opíral z velké části na požadavku DSÚK na velikost palivové nádrže, která byla podle jeho názoru diskriminační.

Soud ale tento argument shodil ze stolu. „Požadavek na minimální objem palivové nádrže lze v daném segmentu trhu považovat za snadno splnitelný a nenákladný, a tudíž kladoucí toliko zanedbatelnou a nikoliv bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže,“ uvedl soud.

Podle soudu ÚOHS také pochybil, když vědomě ignoroval všechny důkazy předložené krajem. Správní spis nebyl podle soudu veden v souladu se zákonem. „Obsah správního spisu za této situace závisí toliko na jeho libovůli (ÚOHS, pozn. red) a nelze na základě něj posoudit, zda byl skutkový stav skutečně zjištěn dostatečně,“ uvádí soud v rozhodnutí.

Kraj: autobusy již mohly jezdit

Ústecký kraj v tiskové zprávě uvedl, že verdikt soudu potvrdil dosavadní výhrady kraje. „Postup ÚOHS v této kauze byl od začátku nezákonný, svévolný a hraničící až se zneužitím úřední pravomoci. Kraj byl tímto svévolným postupem ÚOHS značně poškozen a bude nyní zvažovat své další kroky,“ uvedl kraj v tiskové zprávě. Jednou z možností je například žaloba o náhradu škody.  Kraj už dříve vyzval vládu, aby iniciovala kroky vedoucí k odvolání předsedy ÚOHS Petra Rafaje.

„Bohužel se opět ukazuje, že úřad, který má veřejnou soutěž chránit, jí svými postupy a průtahy řízení spíše škodí. Dopady postupu ÚOHS se tak nyní stále projevují v provozní situaci našeho dopravce, který si musí draze pronajímat autobusy místo toho, aby již měl své vlastní,“ uvedl k odůvodnění rozsudků Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana Ústeckého kraje. Zmiňované autobusy již měly více jak devět měsíců zajišťovat dopravu v několika oblastech kraje.

Tagy Dopravní společnost Ústeckého kraje DSÚK Krajský soud v Brně Scania ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Ústecký kraj Zliner
22 komentářů