dpp

Účet za D8 se už vyšplhal na 11,6 miliardy korun a ještě poroste

D8. Autor: MDČRD8. Autor: MDČR

Cena podle smlouvy ze září 2007 byla 8,955 miliardy korun. Od té doby vzrostla už o více než 2,5 miliardy.

Cena problematického úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi i po čtyřech letech od zprovoznění stále roste. Podle aktuálně zveřejněné série oznámení o změnách ve věstníku veřejných zakázek si 16,5 kilometru dlouhý úsek vyžádal už 11,6 miliardy korun.

Cena podle smlouvy ze září 2007 byla 8,955 miliardy korun, zakázku na stavbu získalo konsorcium Eurovia, Metrostav, SMP a Berger Bohemia. Od té doby cena vzrostla už o více než 2,5 miliardy. Zatím naposledy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oznámilo dodatečných 29 milionů za náklady na staveniště u tunelu Radejčín.

Dálnice se začala stavět na podzim roku 2007, aniž by ŘSD mělo povolení na všechny objekty. Následné soudy s ekology oddálily její zprovoznění a největší rána přišla po vydatných deštích v červnu 2013. Tehdy došlo u Dobkoviček k sesuvu, který narušil těleso dálnice.

Po geologickém průzkumu začaly práce na odstraňování závalu na podzim 2014, o rok později se pak začalo se sanací svahu. Slavnostní zprovoznění stavby mezi Bílinkou a Řehlovicemi v délce 12,7 kilometru se uskutečnilo 17. prosince 2016, nadále ale probíhala injektáž betonu pod pilíře prackovické estakády a sanace svahů. Ta si vyžádala téměř 700 milionů. Dálnice ale není dosud zkoulaudovaná, je jen v předčasném užívání.

Korunu dramatu nasadil předloni Nejvyšší správní soud, kde se ekologický spolek Děti Země domohl obnovy stavebního řízení. Soud přitom zároveň rozhodl, že část dálnice o délce 4,66 kilometru je nutné znovu posoudit v procesu EIA. A to včetně účasti veřejnosti. Případ, kdy by se proces EIA dělal po dokončení dálnice, přitom silničáři nepamatují. Nové posouzení může stanovit nové podmínky či podmínky odlišné od původního stavebního povolení.

Náklady na dálnici tak ještě porostou.

Odpovídá mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký:

Je nárůst ceny přesahující 2,5 miliardy už konečný, nebo se ještě budou fakturovat nějaké další práce?

Nárůst ceny konečný není. Na stavbě zbývá zajistit ještě několik změn, řádově se jedná o změny přibližně za 70 milionů korun. Do těchto změn spadají jednak opatření vzniklá na základě požadavků z opakovaného procesu EIA, jako jsou dílčí úpravy oplocení, zlepšit stávající provedení migračních tras, doplnění stávajících vegetačních úprav včetně následné pěstební péče na 5 let a jednak změny nezbytné pro provoz a údržbu jako jsou doplnění oplocení v prostoru MÚK Řehlovice, protihlukové úpravy na mostě Vchynice, terénní úpravy dočasného záboru stavby, zřízení brodu pod jedním mostem a rozšíření elektroinstalace pro potřeby monitoringu stavby.

Nárůst ceny tak není způsoben jen sanačními pracemi v sesuvném území?

Ne, jak je patrné z odpovědi na předchozí otázku, nárůst ceny je způsoben i ostatními změnami, které byly pro provedení stavby nezbytné a nebylo je při zadání stavby možné předvídat. Jde třeba o vícepráce na základě upřesnění potřebného množství materiálů, změny vyvolané novými předpisy a požadavky na provádění staveb, jako například změny v materiálech pro kanalizační potrubí, změny předpisů na provádění svodidel, změny v technologiích a přechod na optické kabely, změny vyvolané upřesněním poměrů při provádění stavby a ostatní požadavky na „modernizaci“ původně navrženého řešení při zadávání stavby.

Jak to aktuálně s úsekem vypadá, je definitivně hotov, nebo se tam ještě musí něco dělat?

Na stavbě zbývá provést ještě uvedené stavební práce pro potřeby provozu a údržby stavby a doplnit opatření vyplývající z opakovaného procesu EIA, než bude možné říci, že stavba je definitivně hotová.

Tagy dálnice D8 Lovosice - Řehlovice ŘSD
29 komentářů