D8 mezi Prahou a Novou Vsí čeká rozšíření na šest pruhů. Řeší se demolice mostu přes Vltavu

Dálnice D8 u Prahy. Pramen: ŘSDDálnice D8 u Prahy. Pramen: ŘSD

Stavba by měla trvat pět let, se zahájením projektanti počítají v roce 2028.

Další dálniční úsek u Prahy čeká kvůli narůstající dopravě rozšíření. Projektanti společnosti Afry odevzdali k projednání dokumentaci ohledně vlivu na životní prostředí (EIA) u prvních kilometrů dálnice D8.

Rozšíření dálnice na celkových šest jízdních pruhů se týká 18 kilometrů u Prahy mezi obcemi Zdiby a Nová Ves. Na severu úsek začíná napojením silnice I/16 od Mělníka a Slaného, na jihu pak končí u příjezdu do Prahy prostřednictvím Cínovecké ulice.

Dojde k celkovému rozšíření vozovky dálnice o přibližně osm metrů, tedy o čtyři metry v každém směru.

Jelikož jde o zkapacitnění stávající dálnice, trasa je zřejmá a projektanti na většině úseku nenavrhují žádné alternativy. Výjimkou jsou poslední dva kilometry, kde dálnice překonává Vltavu a Bakovský potok. Tam studie řeší dvě možnosti.

Varianta „Velkorysá“ počítá s demolicí a opětovnou výstavbou obou dlouhých mostů a bude mít podle projektantů o něco větší vliv na životní prostředí během výstavby. Oproti variantě „Úsporná“, kdy by se mosty jen rekonstruovaly, však sníží riziko nehodovosti, na dálnici by totiž přibyl čtvrtý odbočovací pruh.

Celková doba demolice a výstavby by se však podle projektantů protáhla na 4–5 let. Mosty jsou navíc relativně nové, zprovozněny byly v roce 1996.

Problém s napojením v Praze

Na hranicích Prahy se v rámci navazujícího záměru počítá s pokračováním rozšíření dálnice od křižovatky Zdiby až po Proseckou radiálu. Zkapacitnění tohoto sousedního úseku se předpokládá kolem roku 2030 a osmnáctikilometrovému rozšíření k Nové Vsi by měla tato stavba předcházet, jinak by úpravy úseku nedávaly smysl.

V této části také dálnici protíná plánovaný Pražský okruh prostřednictvím velké křižovatky Březiněves. Na úseky okruhu mezi Březiněvsí a Ruzyní se již také zpracovává EIA. A jak nedávno upozornil deník Zdopravy.cz, kvůli silnému odporu Suchdola a Dolních Chabrů je realizace momentálně velmi nejistá. Dokumentace nicméně stále uvádí jeho zprovoznění v roce 2030.

Buď celý v tunelu, nebo raději vůbec. Suchdol i Dolní Chabry tvrdě ostřelují Pražský okruh

Rozšíření D8 počítá také s přestavbou mimoúrovňové křižovatky Odolena Voda a zvětšením odpočívky Klíčany. Obě stavby jsou však řešeny zvlášť. Křižovatka měla sloužit hlavně ambicióznímu projektu mezinárodního letiště ve Vodochodech. Z toho však nakonec zatím sešlo.

Demolice nadjezdů

Dokumentace upozorňuje, že na úseku, který čeká na rozšíření, se v minulých letech vybudovaly a v následujících měsících ještě vybudují nové protihlukové stěny. Zároveň se dálnice opravovala včetně nového odvodnění a oplocení. Na kolika úsecích se budou muset tyto stavby vzápětí demolovat, není z projektu zřejmé.

Na rozšiřované části D8 čekají stavbaře úpravy 21 mostů a čtyř propustků. Na trase se také nachází šest nadjezdů a jedna lávka pro pěší. Všechny nadjezdy bude nutné zdemolovat a nahradit novými. Podobný osud čeká i nadjezdy na dálnici D10, u které je projekt rozšiřování na šest pruhů také v plném proudu a EIA byla nedávno schválena.

Rozšíření D10 na šest pruhů: Nová odpočívka, zachráněná křižovatka a ostrý odpor Benátek

Úsek bude protínat také plánovaný aglomerační okruh. Ten se od jihu ve směru od D7 prostřednictvím nové silnice II/240 napojí na D8 u Kozomína. Na sever pak bude pokračovat kolem obce Netřeba až k propojení se silnicí I/9.

Kapacita na limitu

Rozšíření D8 je podle projektantů dříve či později nutné. Podél dálnice se plánuje výstavba řady projektů výrobního, skladovacího nebo komerčního charakteru a současné uspořádání už kapacitně nevyhovuje.

Dle intenzit celostátního sčítání dopravy 2020 i výsledků dopravní prognózy, která již využívá údaje z tohoto nového sčítání dopravy, se řešený úsek dálnice D8 blíží dosažení limitu,“ uvádí dokumentace EIA.

Intenzity dopravy dosahovaly v úseku Zdiby – Úžice 48 500 vozů za den, v úseku Úžice – Nová Ves potom cca 41 500 vozidel denně. Normy pro současnou šířku 25,5 metru předpokládají maximum 55 000 aut.

Křižovatka Zdiby na D8 dostala přímý sjezd na Líbeznice a Mělník, sloupy zůstaly na místě

Samotné práce na rozšíření jsou rozděleny do šesti etap. Současná dálnice se v celé šíři odfrézuje v tloušťce 20 cm a opraví. Rozšiřovaná část dálnice pak bude plynule napojena. I po zkapacitnění bude povrch asfaltový, s betonovou variantou se nepočítá.

Včetně přípravných prací by měla stavba trvat pět let. První rok má probíhat příprava, následně se začne s úsekem Zdiby – Úžice a ve čtvrtém a pátém roce stavbaři upraví úsek do Nové Vsi.

Se zahájením projektanti počítají v roce 2028. Upozorňují však, že vzhledem k závislosti na navazující část směrem k Prosecké radiále se horizont výstavby může změnit.

Tagy Afry D8 D8 MÚK Zdiby dálnice D8 rozšíření D8 ŘSD
90 komentářů