Tunel Bílina zasáhne do ochranného pásma zdroje kyselky, Děti Země chtějí posouzení variant

Bílina a silnice I/13. Pramen: Město BílinaBílina a silnice I/13. Pramen: Město Bílina

Jako nejlepší dopravní řešení ŘSD vyšel čtyřpruhový tunel, což ministerstvo dopravy schválilo loni v září.

Čtyřpruhová přeložka silnice I/13 mimo centrum Bíliny, jejíž součástí má být i 1,4 kilometru dlouhý tunel, musí projít tzv. velkým posouzením vlivu na okolí (EIA). Rozhodl tak ve zjišťovacím řízení Krajský úřad Ústeckého kraje. Požaduje přitom do hodnocení zahrnout všechny historicky zvažované varianty.

Úřad argumentuje mimo jiné podáním spolku Děti Země, který v dokumentaci EIA konfrontaci variant požaduje. Jde zejména o nulovou variantu (stávající stav), variantu na estakádě, tunelovou variantu dle námětu Dětí Země z roku 2007 a tunelovou variantu dle návrhu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) z letošního května.

Dokumentace EIA by dle názoru Dětí Země měla obsahovat pro všechny hodnocené varianty „výpočet ekonomické efektivnosti, rozptylovou a hlukovou studii, posouzení celkové pohody bydlení během výstavby a během provozu záměru“.

Zpracovatelé dokumentace EIA se budou muset mimo jiné zabývat i podněty společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters, která upozorňuje, že stavba zasahuje do ochranného pásma zdroje Bílinské kyselky. Ze stejných důvodů požaduje důkladné posouzení a hydrogeologický průzkum i ministerstvo zdravotnictví, konkrétně Český inspektorát lázní a zřídel.

Bílina, přeložka silnice I/13 s tunelem. Pramen: ŘSD

Bílina, přeložka silnice I/13 s tunelem. Pramen: ŘSD

Silnice I/13 je v Ústeckém kraji z velké části čtyřpruhová, dnešní dvoupruhový průtah Bílinou s několika kruhovými objezdy je tak nejkritičtějším místem celé trasy, ve špičce trvá průjezd často půl hodiny. Obyvatele města trápí až 20 tisíc aut denně. Řešení se hledá dlouho, v roce 2011 vzniklo několik variant, které zahrnovaly například mostní estakádu skrze město.

Jako nejlepší dopravní řešení nakonec ŘSD vyšel čtyřpruhový tunel (původně se zvažoval jen dvoupruhový), což centrální komise ministerstva dopravy schválila loni v září. Odhadované náklady tehdy byly 6,8 miliardy korun. V ekonomickém posouzení hrála roli i plánovaná Kladrubská, která v podobě čtyřpruhu propojí Kladruby a Nechvalice, tedy silnice I/13 a I/63 (potažmo D8). Vznikne tak ucelený čtyřpruhový tah z dálnice D8 až do Chomutova s napojením na dálnici D7.

Celková délka přeložky v Bílině bude 3,2 kilometru, z toho bude 1,4 kilometru v tunelu. Tunel povede od vlakového nádraží k fotbalovému stadionu, měl by být v hloubce kolem 20 metrů pod povrchem. Součástí přeložky budou i dvě mimoúrovňové křižovatky a čtyři mosty. S výstavbou se počítá v letech 2029 až 2032.

Přeložka v chystané podobě nicméně zatím není v územním plánu Bíliny.

Podrobná mapa přeložky I/13 v Bílině je zde ve formátu pdf.

Tagy Bílina Děti Země I/13 ŘSD tunel Bílina
31 komentářů