V Bílině začíná roční rekonstrukce Teplické ulice, má dojít k jejímu zklidnění

Teplická ulice v Bílině. Foto: Městský úřad BílinaTeplická ulice v Bílině. Foto: Městský úřad Bílina

Součástí je vybudování nového cyklupruhu.

V Bílině od zítřka začíná rok trvající omezení vytížené Teplické ulice, která vede městem souběžně se silnicí I/13. Zakázku za 22 milionů korun získala společnost Silnice Topolany.

Rekonstrukce přinese řadu omezení jak při průjezdu, tak parkování. Oprava se týká úseku od křížení ulice Teplická s ulicí Studentskou až ke křížení s ulicí Čsl. armády.

Během opravy dojde ke kompletní opravě povrchu silnice, chodníků, včetně přechodů, autobusových zastávek a veřejného osvětlení. Cílem je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Součástí rekonstrukce je také cyklopruh, který koncepčně navazuje na cyklostezku Bílina – Kostomlaty a na Sídliště U Nového nádraží.

Podle města zhotovitel přislíbil, že má dostatečný počet zaměstnanců, aby stavba probíhala dle schváleného harmonogramu. „Na stavbě bude vždy přítomen stavbyvedoucí nebo jiná oprávněná osoba, na kterou se mohou občané v případě potřeby obrátit. K parkování bude možné využít místa v přilehlých ulicích či stání při ulici Teplická v místech, kde nebude zatím stavba probíhat,“ uvedla radnice na svých stránkách. Městská hromadná doprava bude po celou dobu rekonstrukce zachována. Do doby pokládání nového povrchu bude zachován i obousměrný provoz na komunikaci.

Tagy Bílina Silnice Topolany
7 komentářů