Třímiliardová úprava trati ze Svinova a Polanky do Kunčic má projektanty, začít se má v roce 2026

Jednotka CityElefant dopravce České dráhy (ČD) ve stanici Ostrava-Svinov. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýJednotka CityElefant dopravce České dráhy (ČD) ve stanici Ostrava-Svinov. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch Očadlý

Cena v soutěži v porovnání s odhadovanou cenou stoupla.

Sdružení firem Sagasta a Exprojekt vyhrálo soutěž na zhotovitele dokumentace pro společné povolení a provádění stavby na optimalizaci trati mezi stanicemi Ostrava-Svinov, výhybnou Polanka nad Odrou a Kunčicemi.

Správa železnic za dokumentaci zaplatí 71 milionů korun, odhadovaná cena v soutěži byla 61 milionů korun.  Vyplývá to z informací v registru smluv. Kromě úprav koridorové trati mezi Svinovem a hlavním nádražím jde o další velkou investiční akci na dráze v ostravské aglomeraci.

„Současný technický stav traťového úseku včetně stavebně – technických parametrů trati již nevyhovuje současným a zejména budoucím nárokům provozovaných dopravních segmentů na zajištění kvalitní a konkurenceschopné železniční dopravy, a to jak osobní, tak nákladní,“ vysvětluje plány na takzvanou optimalizaci Správa železnic v záměru projektu.

Podle mluvčího Správy železnic Jana Nevoly jsou odhadované náklady na stavbu tři miliardy korun. Záměr projektu, který je součástí zadávací dokumentace, uvádí částku o téměř miliardu korun vyšší.  „Zahájení prací předpokládáme v roce 2026. Hotovo by mělo být o tři roky později. Bude však záležet na včasném dokončení dokumentace pro vydání společného povolení podle liniového zákona, projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), termínu vydání pravomocného společného povolení, dokončení majetkoprávního vypořádání a zajištění dostatečných finančních prostředků ze strany SFDI a EU,“ uvedl při vypsání soutěže Nevola.

Součástí takzvané optimalizace bude zvýšení rychlosti na trati z 80 na 120 km/h. Během úprav trati nedojde ještě k přepnutí na střídavou napájecí soustavu, úsek ale bude na konverzi připraven. Nejnákladnější částí bude komplexní rekonstrukce železniční stanice Ostrava-Vítkovice.

Tagy Exprojekt Sagasta Správa železnic Svinov/ Polanka nad Odrou - Kunčice
61 komentářů