Tři úzká hrdla pražské dopravy. Silničáři začali s opravami hned několika důležitých tepen

Začala třetí fáze rekonstrukce Barrandovského mostu. Foto: Pavel Švestka s. r. o.Začala třetí fáze rekonstrukce Barrandovského mostu. Foto: Pavel Švestka s. r. o.

Kromě příjezdu od D10 se doprava komplikuje i na Jižní spojce. Naplno odstartovaly práce na Barrandovském mostě.

Předjarní stavební sezóna začala na pražských silnicích naplno. Technická správa komunikací (TSK) začala hned na třech místech opravovat důležité příjezdy do metropole. V době denních dopravních špiček se tak u nich můžou tvořit dlouhé kolony.

První velké omezení čeká řidiče při příjezdu do Prahy směrem od dálnice D10. Kvůli opravě povrchu Chlumecké ulice na Černém Mostě je uzavřen sjezd z Pražského okruhu a doprava ze severu Česka tam musí křižovatku objíždět kolem obchodního centra IKEA.

Opravy měly začít už loni v listopadu, TSK je tehdy z důvodů počasí „minimálně o týden“ odsunula, nakonec se začalo pracovat až začátkem března.

Jedná se o úsek od sjezdové rampy z Pražského okruhu po nájezd do ulice Ocelkova. Součástí prací je podle TSK výměna dvou vrstev povrchu vozovky v tloušťce 10 cm, oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace a nové dopravní značení.

Rekonstrukce Chlumecké ulice. Foto: TSKRekonstrukce Chlumecké ulice. Foto: TSKRekonstrukce Chlumecké ulice. Foto: TSKChlumecká ulice, sjezdová rampa z okruhu. Foto: TSKOprava Chlumecké ulice na pražském Černém Mostě. Zdroj: TSKChlumecká ulice. Foto: TSK

Stavební práce by měly skončit koncem března. Probíhají však ve dvou etapách. Do 16. března se opravuje pravý jízdní pruh a sjízdná rampa, přičemž provoz je od Horních Počernic zachován dvěma pruhy. Uzavřený je sjezd z D10.

Jelikož se jedná o velmi frekventovaný příjezd do Prahy v blízkosti velkých obchodních center, musejí řidiči počítat s kolonami. V dopravní špičce může zdržení podle TSK dosáhnout 10–30 minut.

Od 17. března se pak bude opravovat levý jízdní pruh. Doprava se povede ve zúžených pruzích, zdržení dopravy by už podle TSK mělo být jen mírné.

Lanový most

Pokud řidiči pokračují po Pražském okruhu a Štěrboholské radiále, čeká je hned nedaleko další omezení. TSK naplánovala na následující čtyři měsíce opravu části Jižní spojky.

TSK kvůli opravě uzavře pomalý pruh na Jižní spojce u lanového mostu

Konkrétně jde o pravý (pomalý) jízdní pruh od lanového mostu po připojovací pruh mimoúrovňové křižovatky Průběžná ve směru do centra.

Lanový most na Jižní spojce. Foto: TSKLanový most na Jižní spojce. Foto: ŠJů / Wikimedia Commons

Práce potrvají do 7. července, provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy, frézování vozovky už začalo. Následně proběhne izolace části mostu a budování nové římsy. V poslední fázi bude položen nový povrch.

Barrandovský most letos naposledy

Dotřetice pak pokračují další fází omezení v rámci celkové rekonstrukce Barrandovského mostu. V pondělí 11. března vyjela na most těžká technika a začaly hlavní práce třetí etapy rekonstrukce. Kvůli přípravným pracem se doprava omezila už o víkendu, nyní začala samotná stavba.

V letošním roce jsou naplánovány dvě poslední etapy, které na sebe budou navazovat, a tím se celková rekonstrukce zkrátí o rok.

Práce probíhají na severní polovině mostu, ukončení se přepokládá na konci letních prázdnin. Jeden jízdní pruh směrem z Jižní spojky na Smíchov je převeden do protisměru, aby mohl být zachován provoz na mostě ve třech jízdních pruzích v obou směrech.

Práce, stejně jako v minulých letech, spočívají v kompletním odstranění mostního svršku a vybavení mostu na celé nosné konstrukci. Ve III. etapě se práce dotknou severní poloviny severního mostu (blíže k Podolí) a přilehlého chodníku na římse.

Jedná se o dva pravé pruhy ve směru z Jižní spojky a nájezdu z Modřanské ulice na Smíchov. Celá římsa s chodníkem, včetně vozovkového souvrství, izolace a vyrovnávajícího betonu, bude kompletně zbourána a vše se postaví nově.

Začala třetí fáze rekonstrukce Barrandovského mostu. Foto: Pavel Švestka s. r. o.Začala třetí fáze rekonstrukce Barrandovského mostu. Foto: Pavel Švestka s. r. o.Začala třetí fáze rekonstrukce Barrandovského mostu. Foto: Pavel Švestka s. r. o.Začala třetí fáze rekonstrukce Barrandovského mostu. Foto: Pavel Švestka s. r. o.Druhá fáze oprav Barrandovského mostu a náměstek Zdeněk Hřib. Foto: Zdopravy.cz, Jan NevyhoštěnýZačala třetí fáze rekonstrukce Barrandovského mostu. Foto: Pavel Švestka s. r. o.

Ve IV. etapě se pak práce přesunou na jižní část severní konstrukce, tedy na dva levé pruhy od Jižní spojky na Smíchov. Dále je plánována výměna mostních dilatačních závěrů v celé šíři mostu, postaveny budou nové římsy včetně zábradlí, svodidel a svodidlového zábradlí.

Na obou stranách nosné konstrukce bude položeno nové vozovkové souvrství včetně dobetonávky speciálním vysokopevnostním betonem s rozptýlenou výztuží, který bude sloužit i jako izolace mostu. Vozovkové souvrství bude nově pouze dvouvrstvé, namísto obvykle navrhovaného třívrstvého.

Dvě etapy v jednom roce. Letošní oprava Barrandovského mostu bude nejnáročnější, varuje Praha

Rekonstrukce se uskuteční i uvnitř mostu a vznikne zde nové předpětí, což je podle TSK jednou z technologicky nejnáročnějších prací. Jedná se o vrtání otvorů v příčnících mostu, které jsou uvnitř nosné konstrukce nad podpěrami. Vrty povedou přes hustě vyztuženou a armovanou železobetonovou stěnu, s předpínací výztuží a předpínacími tyčemi. Tento systém dodatečně předepne celou konstrukci.

„Stejně jako v loňském roce budou připraveny odtahové vozy na klíčových místech tak, abychom v případě nehody nebo poruchy vozidla dokázali společně s policií rychle překážku odstranit a nekomplikovat již tak náročnou dopravní situaci. Současně bude připraveno jedno speciální vozidlo, které v případě sněžení bude odklízet sníh pouze na Barrandovském mostě,“ upřesňuje Josef Richtr z TSK.

Tagy Barrandovský most Chlumecká dopravní omezení Lanový most praha Technická správa komunikací hl. m. Prahy
7 komentářů