dkv-spojujeme

Třetí pokus: SŽ zvedla cenový limit pro nový most přes Orlík o pětinu na 544 milionů

Železniční most přes Orlík. Pramen: Jihočeský krajŽelezniční most přes Orlík. Pramen: Jihočeský kraj

Díky svému rozpětí se nový most po dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice.

Správa železnic zahájila třetí pokus o nalezení stavební firmy, která zbuduje nový most přes Orlickou nádrž na trati Tábor – Písek. Předchozí dva tendry byly v uplynulém roce zrušeny, neboť se žádný z účastníků nevměstnal pod stanovenou cenovou hranici 458,4 milionu korun.

Ve třetí soutěži tak železničáři cenový prostor rozšířili o 19 procent na 544 milionů korun. Limit tak od října, kdy byl vypsán předchozí neúspěšný tendr, vzrostl o 85 milionů. Správa železnic ani u jednoho z minulých tendrů v písemné zprávě zadavatele neuvedla, jaké cenové nabídky obdržela.

„Nová výše ceny byla stanovena na základě aktualizace souhrnného rozpočtu projektantem s tím, že byly více zohledněny specifické podmínky umístění stavby – konkrétně prostor s velmi obtížným přístupem (vodní nádrž Orlík) a potřeba nasazení specifických montážních prostředků, mechanizace a inventárního materiálu. Zároveň částka akcentuje výhled vývoje cen na rok 2021,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě.

V ceně je zahrnuta i demolice starého mostu, jehož poslední záchranou mohl být přesun do majetku Jihočeského kraje. To ale jihočeské zastupitelstvo ve čtvrtek odmítlo s poukazem na přílišné náklady. Starý most je v dezolátním stavu, nový bude zhruba o deset metrů vedle. V materiálu pro zastupitelstvo se nicméně rovněž objevila cenová informace k mostu. „Dle informace od zástupců Správy železnic, s. o. z jednání ze dne 26. 5. 2020 jsou plánované náklady na stavbu nového mostu 590 mil. Kč a z toho náklady na zbourání mostu jsou cca 57 mil. Kč,“ píše se v důvodové zprávě pro zastupitelstvo.

Vypsaná zakázka zahrnuje výstavbu nového přemostění a odstranění stávajícího. Správa železnic stavbu připravuje dlouhá léta, stavět chtěla začít už loni. Práce potrvají čtyři roky. Hlavní částí nového mostu bude oblouk s rozpětím 156 metrů. Celková délka přemostění přesáhne 300 metrů. Díky svému rozpětí se most po dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice.

Současný most přes Orlík je nejvyšším železničním mostem v republice. Výška nad dnem údolí je 68 metrů, nad hladinou 35 metrů. Prvenství si zachová i nový most, který bude mít podobné parametry. Nový most bude využit i pro nakládku demontovaných dílů starého mostu.

Stavba nového mostu přes Orlík bude rozdělena do čtyř etap. Nejprve budou vystavěny opěry, pilíře a základy pat oblouku a nosné konstrukce krajních polí. V rámci druhé etapy se vybuduje zejména oblouková nosná konstrukce. Během následující fáze bude dokončena mostní konstrukce a v rámci hlavní výluky železničního provozu bude provedeno převedení tratě do nové polohy. Současně také dojde k demontáži stávající ocelové konstrukce mostu.

Původní most nebyl nikdy rozsáhleji rekonstruován, při stavbě přehrady se pouze provedlo zesílení části zatopených pilířů, drobné opravné práce pak proběhly v 70. letech a oprava nátěru v 80. letech minulého století. Dnes je zde rychlost vlaků omezena a podle Správy železnic stav mostu fakticky neumožňuje provoz nákladních vlaků.

Železničáři přitom až do roku 2018 mluvili o rekonstrukci, která měla vyjít na 350 milionů. Nakonec se ale s poukazem na doporučení odborné komise rozhodli pro novostavbu, mimo jiné proto, že původní nýtovaná konstrukce je podle nich za hranicí životnosti.

Tagy most přes Orlík Správa železnic Top trať Písek - Tábor
32 komentářů