LOT 3a leaderboard

Třetí pokus: SŽ zvedla cenový limit pro nový most přes Orlík o pětinu na 544 milionů

Železniční most přes Orlík. Pramen: Jihočeský krajŽelezniční most přes Orlík. Pramen: Jihočeský kraj

Díky svému rozpětí se nový most po dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice.

Správa železnic zahájila třetí pokus o nalezení stavební firmy, která zbuduje nový most přes Orlickou nádrž na trati Tábor – Písek. Předchozí dva tendry byly v uplynulém roce zrušeny, neboť se žádný z účastníků nevměstnal pod stanovenou cenovou hranici 458,4 milionu korun.

Ve třetí soutěži tak železničáři cenový prostor rozšířili o 19 procent na 544 milionů korun. Limit tak od října, kdy byl vypsán předchozí neúspěšný tendr, vzrostl o 85 milionů. Správa železnic ani u jednoho z minulých tendrů v písemné zprávě zadavatele neuvedla, jaké cenové nabídky obdržela.

„Nová výše ceny byla stanovena na základě aktualizace souhrnného rozpočtu projektantem s tím, že byly více zohledněny specifické podmínky umístění stavby – konkrétně prostor s velmi obtížným přístupem (vodní nádrž Orlík) a potřeba nasazení specifických montážních prostředků, mechanizace a inventárního materiálu. Zároveň částka akcentuje výhled vývoje cen na rok 2021,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě.

V ceně je zahrnuta i demolice starého mostu, jehož poslední záchranou mohl být přesun do majetku Jihočeského kraje. To ale jihočeské zastupitelstvo ve čtvrtek odmítlo s poukazem na přílišné náklady. Starý most je v dezolátním stavu, nový bude zhruba o deset metrů vedle. V materiálu pro zastupitelstvo se nicméně rovněž objevila cenová informace k mostu. „Dle informace od zástupců Správy železnic, s. o. z jednání ze dne 26. 5. 2020 jsou plánované náklady na stavbu nového mostu 590 mil. Kč a z toho náklady na zbourání mostu jsou cca 57 mil. Kč,“ píše se v důvodové zprávě pro zastupitelstvo.

Vypsaná zakázka zahrnuje výstavbu nového přemostění a odstranění stávajícího. Správa železnic stavbu připravuje dlouhá léta, stavět chtěla začít už loni. Práce potrvají čtyři roky. Hlavní částí nového mostu bude oblouk s rozpětím 156 metrů. Celková délka přemostění přesáhne 300 metrů. Díky svému rozpětí se most po dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice.

Současný most přes Orlík je nejvyšším železničním mostem v republice. Výška nad dnem údolí je 68 metrů, nad hladinou 35 metrů. Prvenství si zachová i nový most, který bude mít podobné parametry. Nový most bude využit i pro nakládku demontovaných dílů starého mostu.

Stavba nového mostu přes Orlík bude rozdělena do čtyř etap. Nejprve budou vystavěny opěry, pilíře a základy pat oblouku a nosné konstrukce krajních polí. V rámci druhé etapy se vybuduje zejména oblouková nosná konstrukce. Během následující fáze bude dokončena mostní konstrukce a v rámci hlavní výluky železničního provozu bude provedeno převedení tratě do nové polohy. Současně také dojde k demontáži stávající ocelové konstrukce mostu.

Původní most nebyl nikdy rozsáhleji rekonstruován, při stavbě přehrady se pouze provedlo zesílení části zatopených pilířů, drobné opravné práce pak proběhly v 70. letech a oprava nátěru v 80. letech minulého století. Dnes je zde rychlost vlaků omezena a podle Správy železnic stav mostu fakticky neumožňuje provoz nákladních vlaků.

Železničáři přitom až do roku 2018 mluvili o rekonstrukci, která měla vyjít na 350 milionů. Nakonec se ale s poukazem na doporučení odborné komise rozhodli pro novostavbu, mimo jiné proto, že původní nýtovaná konstrukce je podle nich za hranicí životnosti.

Tagy most přes Orlík seznam Správa železnic Top trať Písek - Tábor
32 komentářů