dpp

Poslední naděje padla: Kraj odmítl převzít starý železniční most přes Orlík, půjde k zemi

Železniční most přes Orlík. Pramen: Jihočeský krajŽelezniční most přes Orlík. Pramen: Jihočeský kraj

Jihočeský kraj chce prověřit možnost zbudování lávky pro pěší a cyklisty na novém mostu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje ve čtvrtek zpečetilo osud železničního mostu přes Orlickou nádrž na trati 201 u Červené nad Vltavou. Zastupitelé jednoznačně odmítli návrhy, aby most převzal kraj od Správy železnic do vlastnictví a zřízením stezky pro cyklisty a pěší jej zachránil před demolicí. Tu chystá Správa železnic spolu s výstavbou mostu nového opodál.

Možností zachování mostu se kraj zabývá od loňska. Podle zastupitelů Správa železnic kraji most nabídla, na hejtmanství byla také doručena petice žádající záchranu mostu. Na arších je 1834 podpisů. Nápad nicméně postupně letos odmítla rada kraje i dopravní komise zastupitelstva, a nyní definitivně i zastupitelstvo.

Důvodem je řada překážek, které dělají ze záchrany mostu pro kraj příliš velké sousto. Podle zastupitelů není možné, aby kraj zachraňoval něco, co nechal zchátrat stát. „Byly by to nehorázné peníze, které si nemůžeme dovolit,“ uvedl náměstek hejtmana pro ekonomiku Tomáš Hajdušek (ODS). Ačkoliv šlo zřejmě o nejdéle diskutovaný bod čtvrtečního zasedání, zastupitelé vesměs přijali argumentaci o finanční neúnosnosti. I když řada z nich vyjádřila nad osudem mostu lítost. Proti převzetí mostu jich nakonec bylo 43, pro pět.

Most je podle dokumentace Správy železnic zchátralý natolik, že by jeho oprava znamenala faktickou výměnu nosné konstrukce za stovky milionů korun. K tomu je třeba připočíst cenu, za kterou by kraj most kupoval. Další náklady by si vyžádalo napojení na návazné trasy na obou březích o celkové délce zhruba dva kilometry. Bylo by prý přitom třeba získat pozemky od soukromých vlastníků, především rodiny Schwarzenbergů.

Vedení kraje poukazuje i na související administrativu, neboť stavební povolení pro stavbu nového mostu obsahuje demolici starého. Součástí povolení je také požadavek Povodí Vltavy a Státní plavební správy na odstranění starého mostu z plavební dráhy. Nové přemostění do plavební dráhy zasahovat nebude. „Tato podmínka by tedy přešla na nového vlastníka mostu,“ píše se v dokumentaci pro zastupitelstvo. Starý most není památkově chráněn, jako technická památka byl nicméně zapsán v letech 1988 až 2016.

Správa železnic aktuálně hledá na stavbu nového mostu zhotovitele, stavba by měla probíhat od letoška do roku 2024. Zastupitelstvo kraje nicméně schválilo v doplněném bodu jednání, aby ředitel krajského úřadu prověřil možnost doplnění lávky pro pěší a cyklisty na nový most a také případné využití částí staré sejmuté nýtované konstrukce někde poblíž.

Podobně vznikla lávka například na nedávno rekonstruovaném mostě přes nádrž Hracholusky v Plzeňském kraji. „Měli bychom na ně (Správu železnic) tlačit, aby se vykoupili z toho, že bourají tuto památku. Aby se vykoupili tím, že na nový most postaví lávku,“ uvedl zastupitel Jan Zahradník (ODS).

Most přes Vltavu na trati Tábor - Písek. Autor: ČD Cargo

Most přes Vltavu na trati Tábor – Písek.
Autor: ČD Cargo

Z materiálu pro zastupitelstvo Jihočeského kraje

Dle informace od Správy železnic má most velmi závažné poruchy, které jsou limitující pro jeho další životnost. Jedná se zejména o detaily v místě připojení příhradové spojky členěného prutu mezi dvojici krčních úhelníků. V úzkém prostoru štěrbiny mezi krčními úhelníky se usazují nečistoty a stálou vlhkostí dochází ke korozi celých přírub krčních úhelníků nebo výraznému koroznímu úbytku. Z hlediska možnosti opravy se jedná o neopravitelnou poruchu, kterou lze vyřešit pouze výměnou celého prvku. Omezení koroze v místě poruchy nelze jakkoli snížit, protože oprava protikorozní ochrany není účelně proveditelná. V čase se bude koroze těchto poruch zhoršovat. Z hlediska únosnosti jsou zjištěné poruchy významné a výrazně snižují únosnost prutů, která se bude rozvojem koroze dále snižovat. Rozsah těchto poruch se týká prakticky všech pilířových svislic a většiny tažených diagonál, kde byly zjištěny i tvarové změny. Výměna postižených prvků ve zjištěném rozsahu by v podstatě odpovídala výrobě repliky celé nosné ocelové konstrukce.

Tagy Jihočeský kraj most přes Orlík Správa železnic Top trať Písek - Tábor
193 komentářů