Trať na 200 km/h mezi Stodem a Domažlicemi se má stavět od roku 2026, je v procesu EIA

Trať 180 v úseku Domažlice - Stod. Pramen: Správa železnic/dokumentace EIATrať 180 v úseku Domažlice - Stod. Pramen: Správa železnic/dokumentace EIA

Úsek měří zhruba 35 kilometrů a jeho vylepšení je kombinací novostavby a modernizace stávající tratě.

Správa železnic (SŽ) učinila další důležitý krok k vylepšení železničního spojení z Plzně přes Domažlice do Bavorska. Do procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) poslala takzvanou 3. stavbu, což je úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně). Zatím jde o takzvané zjišťovací řízení.

Z celého nového spojení Plzeň – Bavorsko přijde tenhle úsek na řadu jako poslední, stavět se má podle předložené dokumentace v letech 2026 až 2029. Úsek měří zhruba 35 kilometrů a jeho vylepšení je kombinací novostavby a modernizace stávající tratě. V některých částech má být maximální rychlost až 200 km/h.

Trať z roku 1861 je jednokolejná a neelektrifikovaná. „Od doby svého vzniku nebyla dráha zásadně upravována ani modernizována,“ píše se v dokumentaci. Předmětem stavby má být proto především zdvoukolejnění a elektrifikace.

S novostavbou pro rychlost až 200 km/h se počítá v úsecích Stod – Holýšov a Blížejov – Domažlice, v původní stopě trať zůstane v úsecích Holýšov – Staňkov – Blížejov a Domažlice – odb. Pasečnice.

Součástí stavby je úprava domažlického zhlaví stanice Stod, rekonstrukce stanic Holýšov, Staňkov a Domažlice a výstavba nové železniční stanice Pasečnice. Stávající stanice Blížejov bude
zrušena a nahrazena novou odbočkou Přívozec (zastávka Blížejov v nové poloze). Součástí úseku je mimo jiné i 43 mostů.

Celý plán na vylepšení tratě z Plzně na hranice u České Kubice je rozdělen na čtyři stavby. Zřejmě nejdále v přípravě je 1. stavba, což je novostavba tratě od Plzně do Stodu (včetně). I zde se má jezdit až 200 km/h. Stavět se má v letech 2023 až 2026, záměr už prošel procesem EIA se souhlasným stanoviskem od ministerstva životního prostředí. Jako 2. stavba se označuje modernizace a elektrifikace staré trati přes Nýřany, která zůstane i po dokončení přeložky od Plzně zachována.

Třetí stavbou je úsek Stod – Domažlice a 4. stavbou poslední úsek Domažlice (mimo) – st. hranice SRN, kde se předpokládá realizace v letech 2025 až 2027. Tento úsek bude muset do velkého procesu EIA, jak ukázalo zjišťovací řízení.

Tagy Domažlice - Stod EIA Správa železnic trať 180 Plzeň - Domažlice - Furth im Wald
102 komentářů