SŽ žádá o stavební povolení pro uzel Česká Třebová. Cena už narostla na 22 miliard

Uzel Česká Třebová, vizualizace. Pramen: Správa železnicUzel Česká Třebová, vizualizace. Pramen: Správa železnic

Uzel Česká Třebová prošel poslední větší rekonstrukcí v 50. letech, kdy byl elektrifikován.

Správa železnic (SŽ) učinila další krok k „vůbec největší ucelené modernizaci železničního uzlu v historii organizace“, když požádala Drážní úřad o stavební povolení. Řeč je o přestavbě uzlu Česká Třebová.

„V návaznosti na stavební povolení pak chceme v první polovině roku zahájit výběr zhotovitele, který modernizaci uzlu zrealizuje,“ sdělil mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Stavba by měla začít koncem letošního roku a skončit v závěru roku 2031.

Na tuzemské poměry si přitom vyžádá nebývalou sumu, která navíc stále roste. Předpokládané celkové investiční náklady dnes činí zhruba 22 miliard korun, což je více než dvojnásobek oproti odhadům z léta 2020, kdy záměr schválila centrální komise ministerstva dopravy. Později odhady vzrostly na 12 miliard, ještě loni v listopadu SŽ uváděla „více než 15 miliard“.

Modernizací projde nejen samotná stanice Česká Třebová, ale také na ni navazující úseky tratí směrem k Třebovicím v Čechách, Opatovu a Dlouhé Třebové. Na nich se zrekonstruují mosty, odvodnění, železniční svršek i spodek a také trakční vedení.

Uzel Česká Třebová, vizualizace. Pramen: Správa železnicUzel Česká Třebová, vizualizace. Pramen: Správa železnicUzel Česká Třebová, vizualizace. Pramen: Správa železnicUzel Česká Třebová, vizualizace. Pramen: Správa železnicModernizace uzlu Česká Třebová. Pramen: Správa železnicČeská Třebová. Pramen: Správa železnicProvoz v železniční stanici Česká Třebová. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czJednotka řady 680 Pendolino u České Třebové. Foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra

Přestavbou projde celé osobní nádraží v České Třebové i takzvaná odjezdová skupina, kterou využívají především nákladní vlaky. Nově vybudovaná nebo zrekonstruovaná nástupiště budou mít celkovou délku 2,7 kilometru. Traťová rychlost při průjezdu se zvýší z 60 na 80 kilometrů za hodinu.

Stávající podchod pod stanicí se prodlouží a nahradí tak dosluhující podchod, který slouží pro přístup do lokality za nádražím. Dosluhující podchod nahradí lávka. Všechna nástupiště i výstupy z podchodu budou modernizovány a vybaveny novým zastřešením.

Správa železnic počítá s tím, že po celou dobu stavby bude zajištěn plynulý železniční provoz.

Po úpravách železničního svršku a spodku, novém odvodnění a opravě mostních objektů se bude rekonstruovat trakční vedení. Podle schválené koncepce přechodu na jednotnou střídavou trakční soustavu 25 kV, 50 Hz budou prvky trakčního vedení připraveny na změnu napětí. Délka nových kolejí dosáhne 25 kilometrů, počet nových výhybek čtyř stovek, rekonstruovaných železničních mostů bude 32.

Uzel Česká Třebová prošel poslední větší rekonstrukcí v 50. letech, kdy byl elektrifikován. Desítky kilometrů dosud používaných trolejí pocházejí z této doby. Zakázku na projekt velké modernizace získalo v létě 2021 sdružení firem Sudop Brno, Sudop Praha a Sudop EU s cenou 257,8 milionu korun.

Podrobnosti o stavbě jsou v letáku Správy železnic.

Tagy Správa železnic uzel Česká Třebová
214 komentářů