SŽ hledá podobu nové tratě z Prahy k Benešovu, u Popovic preferuje tunel

Prodloužený podchod na nádraží v Benešově. Pramen: Správa železnicProdloužený podchod na nádraží v Benešově. Pramen: Správa železnic

Trať vzniklá „na zelené louce“ umožní rychlost až 200 km/h.

Správa železnic (SŽ) hledá podobu nové rychlé trati od Prahy k Benešovu. Odpovědi má poskytnout územně-technická studie, na jejíž zpracování SŽ aktuálně vypsala zakázku s předpokládanou hodnotou 3,2 milionu korun. Trať vzniklá „na zelené louce“ umožní rychlost až 200 km/h.

Cílem studie je prověřit možnosti nového trasování IV. koridoru z Prahy do Bystřice u Benešova, které by umožnilo dosažení rychlosti až 200 km/h, a „výhledové segregace především dálkové osobní dopravy v tomto úseku“.

„Prověření nového trasování bude provedeno z hlediska technické proveditelnosti, dopadu na životní prostředí a územní průchodnosti,“ uvádí SŽ v zadávací dokumentaci.

Na Prahu se novostavba napojí v Kolovratech, v jižní části bude do stávající trati zaústěna v Bystřici u Benešova. Všechny prověřované varianty budou zajišťovat i obsluhu Benešova, u kterého se původně prověřovala i možnost vedení vysokorychlostní tratě Praha – Brno. V roce 2020 se rozhodlo, že VRT povede přes Poříčany.

„Návrh trasování nové trati bude usilovat o minimalizaci kolizí v rámci využití území dle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a územních plánů obcí. Zároveň bude usilovat o minimalizaci dopadů nové infrastruktury na dotčené území z hlediska ochrany přírody a krajiny,“ stojí v dokumentaci SŽ.

Plány mluví o nákladech 40 miliard korun a zahájení stavby v polovině 30. let. Obyvatelé Velkých Popovic i dalších obcí přitom už několikrát vyjádřili obavu, že trať nenávratně poznamená přírodní park Velkopopovicko. Proto SŽ dle dokumentace preferuje v lokalitě tunelové varianty.

Ze zadávací dokumentace

Budou navrženy nejméně tři varianty trasování nové trati.
Budou prověřena a stanovena vhodná místa napojení novostavby na stávající, resp. výchozí železniční síť (lokalita Říčany, lokalita Benešov, případně i další).
Bude prověřena účelnost případných propojení novostavby trati se stávající železniční infrastrukturou, např. i s tratí Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany atd.
Bude prověřen a stanoven počet a umístění železničních stanic (terminálů) s ohledem na jejich účelnost. V rámci prověření bude řešeno také zajištění přestupní vazby na různé dopravní módy.
Úsek novostavby trati ve variantách procházejících přírodním parkem Velkopopovicko nebo Hornopožárský les bude přednostně prověřen jako tunelový.

Tagy Praha - Benešov Správa železnic trať 221
117 komentářů