Stromořadí a liniový park. Lidé mají možnost vyjádřit se k proměně Olšanské ulice v Praze

Návrh budoucí podoby Olšanské ulice na Žižkově. Pramen: IPR/vizualizace MISS3Návrh budoucí podoby Olšanské ulice na Žižkově. Pramen: IPR/vizualizace MISS3

Lepší prostupnost území a propojení zelených ploch pro chodce a cyklisty je jedním z témat studie.

Chystané polidštění Olšanské ulice na pražském Žižkově už má konkrétnější obrysy. Pražský Institut plánování a rozvoje předložil veřejnosti k okomentování koncept urbanisticko-architektonické studie, ze které vyplyne budoucí podoba ulice. Veřejnost má možnost vyjádřit se ke studii do 17. července.

„Cílem je koordinovat záměry soukromých investorů se zájmy Prahy. Studie pomůže nastavit plán dalších kroků v území tak, aby vznikla kvalitní část města, která se vhodně napojí na své okolí a zároveň bude přínosem pro obyvatele území,“ uvedl už dříve náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Návrh budoucí podoby Olšanské ulice na Žižkově. Pramen: IPR/vizualizace MISS3Návrh budoucí podoby Olšanské ulice na Žižkově, park podél hřbitova. Pramen: IPR/vizualizace MISS3Olšanská ulice v Praze na Žižkově. Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80304683Návrh budoucí podoby Olšanské ulice na Žižkově. Pramen: IPR/vizualizace MISS3Olšanská ulice v Praze na Žižkově. Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80304683Sídlo společnosti Sudop Praha v Olšanské ulici na Žižkově. Autor: Ivan Krejčí – vlastní zdroj, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27603566Olšanská ulice v Praze na Žižkově. Pramen: IPR

Jedna z hlavních žižkovských tepen vede údolím mezi Parukářkou a Olšanskými hřbitovy. Lepší prostupnost území a propojení zelených ploch pro chodce a cyklisty je jedním z témat studie. Podél Olšanských hřbitovů má vzniknout liniový park, který propojí Olšanské náměstí s novou čtvrtí u nákladového nádraží.

Samotné náměstí, které má dnes podobu velké křižovatky, by mělo projít revitalizací a dostat znovu vzhled náměstí, například jednotnou dlažbou. Na jeho okraji by měl být v menší rozloze obnoven i původní rybník. Na opačném konci ulice u nákladového nádraží má rovněž vzniknout náměstí.

Součástí Olšanské ulice by měly být také prvky takzvané modrozelené infrastruktury, kam patří například výsadba nového stromořadí či systém hospodaření s dešťovou vodu. V Olšanské má být vysazeno stromořadí olší, což si vyžádá i přeložky inženýrských sítí.

S proměnou ulice a jejího okolí se počítá v příštích deseti letech. Mnohem dál než oživení Olšanské jsou plány na proměnu navazujících ulic Táboritská a Seifertova.

Tagy IPR Olšanská ulice praha Žižkov
70 komentářů