Strašák ETCS. České dráhy zrušily další tendr, UniDo vybaví lokomotivy zabezpečovačem CZ LOKO

Motorový vůz 841 Českých drah v zastávce Pustá Kamenice. Foto: České dráhyMotorový vůz 841 Českých drah v zastávce Pustá Kamenice. Foto: České dráhy

České dráhy zrušily další velkou zakázku na vybavení svých vozidel evropským zabezpečovačem ETCS. Do soutěže přišla jediná nabídka od AŽD

České dráhy zrušily další velkou zakázku na vybavení svých vozidel evropským zabezpečovačem ETCS. Do soutěže přišla jediná nabídka od AŽD Praha, která výrazně přesáhla odhadovanou cenu. Dodavatele mobilní části zabezpečovače naopak našla společnost Unipetrol Doprava.

Zrušení zakázky Českých drah vyplývá z profilu zadavatele. Za vybavení až 154 hnacích vozidel a řídících vozů AŽD Praha požadovala 2,362 miliardy korun, tedy přes 15 milionů korun za vozidlo. „Nabídka je ekonomicky nepřijatelná,“ uvedly České dráhy v písemné zprávě zadavatele, proč zakázku zrušily. Původní odhady mluvily o tom, že mobilní jednotka ETCS do každé lokomotivy přijde na zhruba 10 milionů korun.

České dráhy vysoutěžily zatím jen dodavatele na ETCS pro 146 elektrických lokomotiv za 1,864 miliardy korun. V poslední zrušené zakázce poptávaly ETCS do vozidel nezávislé trakce, tedy motorových lokomotiv, motorových jednotek a řídících vozů. Šlo například o lokomotivy 750.7, motorové vozy 840/841 (Stadler) a 844 (Pesa) a některé typy řídících vozů. Oproti loňské soutěži na elektrické lokomotivy cena stoupla v přepočtu na jedno vozidlo o více než pětinu. ČD Cargo loni stihlo vysoutěžit ETCS na 78 lokomotiv s cenou ještě pod deset milionů za kus.

Na nedávném jednání podvýboru pro dopravu zástupci Českých drah uvedli, že jen za investice do mobilních jednotek pro vozidla na koridorových tratích utratí přes deset miliard korun. „Dostáváme se na hranici šokujících dat o budoucích nákladech na ETCS,“ řekl člen představenstva Českých drah Michal Kraus. Podle ředitele Odboru provozu osobní dopravy Českých drah Tomáše Mohra se navíc musí modernizovat často desítky let stará hnací vozidla, u kterých je pak sporné, zda se takový zabezpečovač vyplatí. „Samozřejmě si klademe otázku, zda má smysl takto investovat do vozidla z roku 1973,“ podotkl Mohr.

Kvůli vysoké ceně už České dráhy zrušily loni čtyři další zakázky na ETCS včetně vybavení pendolin či railjetů.

ETCS se neúspěšně snaží vysoutěžit i soukromí dopravci, jednu zakázku musel zrušit například RegioJetu. Po dvou zrušených zakázkách naopak uspěla společnost Unipetrol Doprava. Osm lokomotiv 753.7 získá vybavení zabezpečovačem od CZ LOKO. Unipetrol zakázku vysoutěžil za 6,45 milionů eur, tedy zhruba 161 milionů korun. Součástí smlouvy i celkové ceny je opce na ETCS do tří lokomotivy 753.6, cena za jedno vozidlo a instalaci ETCS tak vychází pod 15 milionů korun.

„Investicí do evropského vlakového zabezpečovacího systému nejen výrazně zvyšujeme bezpečnost, ale také konkurenceschopnost. Díky novému systému se nám výrazně zjednoduší mezinárodní přeprava, jelikož se naše lokomotivy budou moci pohybovat na Transevropských koridorech TEN-T, které budou protínat ČR a jejichž technické parametry vyžadují použití ETCS jako součást ERTMS,“ říká Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti Unipetrol Doprava,

„Pro nás je tato smlouva prvním projektem na dodatečné dosazení mobilní části systému ETCS do lokomotiv CZ LOKO vyrobených v minulosti. Přestože zásah do vozidla je značný, plánujeme, že při sériové realizaci se u nás lokomotiva zdrží maximálně pár dní,“ říká Jan Kutálek, obchodní ředitel a člen představenstva CZ LOKO.

ETCS (European Train Control System) označuje evropský zabezpečovací systém. Ten je jednou ze součástí ERTMS, evropského systému řízení železniční dopravy, a měl by postupně nahradit dvě desítky různých národních zabezpečovačů. Tedy umožnit vedení vlaků po celém území Evropy bez výměny hnacích vozidel na hranicích nebo nutnosti je vybavit různými národními systémy. Rozšířit se má především na vysokorychlostních tratích a tranzitních koridorech a v budoucnu by měl nahradit všechny národní systémy.

V Česku by měla být povinnost jezdit s tímto systémem na všech koridorových tratích od roku 2025.

Tagy AŽD Praha České dráhy ETCS Top Unipetrol Doprava
100 komentářů