Stěhování RegioJetu ze Smíchova drhne. Úřad zrušil důležité rozhodnutí

Lokomotiva Vectron, Praha Smíchov společné nádraží, foto: RegioJetLokomotiva Vectron, Praha Smíchov společné nádraží, foto: RegioJet

Podle původních plánů mělo stěhování začít už v červnu.

Správě železnic (SŽ) se výrazně zkomplikovaly plány na odstranění části kolejí ze smíchovského společného nádraží. Jde o místo, které je dosud klíčovou základnou RegioJetu v Praze a které má ustoupit nové výstavbě.

Předseda Úřadu pro přístup dopravní infrastruktury (ÚPDI) Pavel Kodym zamítl rozklad Správy železnic v řízení o schválení omezení provozování dráhy, které již úřad schválil a rozhodl se řízení obnovit. Správa železnic se totiž namísto řízení o trvalém odstranění dráhy rozhodla kolejiště zrušit způsobem, že oznámí dlouhodobou výluku.

Šlo nám hlavně o princip. Víme, že na Smíchově končíme, ale nejdejednat takovým způsobem, že to označí jako výluka,“ řekl ředitel pro strategii RegioJetu Jiří Schmidt, proč na problém ÚPDI upozornil.

RegioJet v řízení upozornil, že Správa železnic v rámci plánu omezení 2022 neuvedla pravdivé a úplné informace o skutečné době trvání omezení provozování dráhy u předmětných omezení. „Zatímco z plánu plynulo omezení do 31. 12. 2022, následně z dopisu Správy železnic, osobního jednání a návrhů ročního plánu výluk pro rok 2023 a rok 2024 vyšlo najevo, že omezení jsou natrvalo. Správa železnic nedokázala objasnit dobu trvání omezení ani na žádost Úřadu,“ uvádí se v textu. Správa železnic v řízení argumentovala, že ÚPDI nepřísluší zkoumat dobu trvání omezení. V plánu výluk na příští rok uvedla Správa železnic jako důvod výstavbu obchodního centra.

Správa železnic: Nejde o rušení dráhy, ale přeložku

Omezení provozování dráhy vyvolané stavbou dráhy vyžaduje schválení ze strany ÚPDI. „Podle projektu rekonstrukce stanice Praha-Smíchov se nejedná o rušení dráhy, ale o přeložku. V cílovém stavu dojde k zaústění trati od Prahy-Žvahova do prostoru kolejiště osobního nádraží k nově vybudovanému 3. ostrovnímu nástupišti. I pro stavební postupy v rámci těchto úprav je však potřeba počítat s výlukami,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. I tak dojde ale k likvidaci většiny kolejí.

Podle něj Správa železnic v rámci rekonstrukce stanice Praha-Smíchov při zachování kapacity dráhy využívá řešení na jí vlastněných pozemcích. „Komentovat využití pozemků jiných vlastníku jí nepřísluší. V ročním plánu výluk pro rok 2022 je jako důvod konání výluky uvedena demontáž kolejiště. Roční plán výluk na rok 2023 dosud nebyl schválen a není ani předmětem tohoto správního řízení,“ dodal Gavenda.

ÚPDI na základě tohoto rozhodnutí bude řešit plán omezení letos znovu. Původní termín zahájení stěhování letos v červnu je ale s největší pravděpodobností už minulostí. Na pozemcích vyrostou nové projekty Sekyra Group. Podle Leoše Andrleho ze Sekyra Group počítají s tím, že v lednu příštího roku budou volné. „Správa železnic již všechny podklady doložila a pravomocně bylo omezení schváleno, ÚPDI se rozhodl změnit pravomocné rozhodnutí. Neumožní-li omezení provozování dráhy, nebude možné stavbu dráhy realizovat. Termíny odstraňování kolejiště jsou dané harmonogramem stavby a odpovídají termínům v ročním plánu výluk na rok 2022,“ dodal Gavenda.

RegioJet se má přestěhovat do Malešic do areálu České pošty. Termín ale zatím jasný není. „Jednání neprobíhají tak rychle, jak bychom si přáli,“ dodal Schmidt. Lokalita v Malešicích nemusí být konečná. Správa železnic aktuálně zpracovává záměr projektu na stavbu rozšíření odstavných kapacit v pražském železničním uzlu. Ty mají vzniknout v lokalitě Strašnice/Trnkov/Slatiny mezi stávajícím koridorem na Benešov a Jižní spojku. Bude řešit výstavbu odstavných kolejí pro  vysokorychlostní vlaky, dálkovou i regionální dopravu.

Tagy RegioJet Smíchov Smíchov - společné nádraží Správa železnic ÚPDI úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
120 komentářů