z prahy

Stavba dalších 8,8 kilometru D55 je po měsíci slavnostně zahájena, běží zemní práce

Práce na D55 mezi Starým Městem a Bzencem. Foto: SkanskaPráce na D55 mezi Starým Městem a Bzencem. Foto: Skanska

Nový úsek dálnice má být otevřený v roce 2024.

S měsíčním zpožděním zahájilo dnes oficiálně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stavbu dalšího úseku D55. Práce na 8,8 kilometrech dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku běží už od začátku srpna. Hotovo má být v roce 2024.

„Práce odstartovaly počátkem srpna. V trase jsme položili geotextilii a na ni navážíme násypový materiál – štěrkopísek i hrubší sanační materiál. Připravili jsme vjezdy na stavbu, přejezdy potoků a provedli monitoring stavu komunikací přístupových a objízdných tras,“ říká projektový manažer Skanska Lubomír Pilný.

Podle něj se teď firma soustředí na sanace podloží a zemní práce v celé délce trasy. „Ornici odvážíme na trvalá úložiště na okolních zemědělských lokalitách, kde ji rozprostíráme na zemědělsky využívané pozemky. Zahájíme také práce na přeložkách některých inženýrských sítí, výstavbu propustků v trase budoucí a samozřejmě budeme pokračovat v sanačních pracích a navážení násyp,“ dodal Pilný.

Velký objem násypů kvůli ochraně před velkou vodou

Celá stavba v rovině a s potřebnou ochranou proti povodním má velký objem násypů – v maximální míře se zde bude využívat materiál z výkopů, i tak ale bude nutno dovézt až 10 000 tun materiálu denně. V celé trase již proběhl archeologický průzkum.

Čtyřproudá dálnice s živičným povrchem začíná za mimoúrovňovým křížením Staré Město-jih se silnicí I/50, kde navazuje na předchozí již budovaný úsek Babice – Staré Město.

Součástí stavby je i mimoúrovňová křižovatka Nedakonice, úsek pak na jihu končí provizorním napojením na silnici II/427 severně od Moravského Písku. U Nedakonic je na základě výsledků hlukové studie navržena téměř půlkilometrová protihluková stěna vysoká čtyři metry, která ochrání obyvatele vesnice před hlukem. Pro řidiče se má dálnice otevřít v dubnu 2024, kompletně bude hotová v listopadu 2024.

Celá D55 od Olomouce přes Přerov a Otrokovice k Břeclavi má měřit 101 kilometrů, hotovo je nyní 18 kilometrů. Od roku 2018 se staví tři kilometry jihovýchodního obchvatu Otrokovic (koncem června otevřen v polovičním profilu) a loni v září začala i stavba devíti kilometrů v úseku Babice – Staré Město. Úsek Přerov – Hulín bude mít D55 společný s dálnicí D1.

D55 má být nejkratším spojením Ostravy a Olomouce s Břeclaví a Bratislavou. Dálnice po dokončení odvede dopravu z center 18 měst a obcí.

Úsek D55 Staré Město - Moravský Písek. Pramen: ŘSD

Úsek D55 Staré Město – Moravský Písek. Pramen: ŘSD

Tagy D55 D55 Staré Město - Moravský Písek Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Skanska
31 komentářů