Příprava D55 u Bzence stojí. ŘSD stáhlo po 13 letech žádost o územní rozhodnutí

Ekologické organizace doporučovaly už v roce 2007 vést trasu jinudy než ptačí oblastí. Tunel je podle ŘSD ekonomicky neobhajitelný.

Státu hrozí, že dálnice D55, u které se aktuálně staví dva úseky u Uherského Hradiště a další se chystají, skončí na mnoho let v Bzenci namísto plánovaného napojení na D2 v Břeclavi.

Třináct let po podání žádosti o územní rozhodnutí je totiž příprava 3,2 kilometru dlouhého úseku D55 Bzenec – Bzenec-Přívoz opět zcela na počátku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stáhlo žádost o dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou podalo v roce 2008. Stavební úřad v Bzenci řízení zastavil, před tím ho několikrát musel přerušit.

Na stažení žádosti upozornily Děti Země, vyplývá z usnesení stavebního úřad a potvrdilo ho i ŘSD ve svém informačním letáku ke stavbě. „Územní řízení bylo zastaveno z důvodu potřeby aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí,“ uvedlo ŘSD.

Děti Země: zastavení mělo přijít mnohem dříve

Důvodem jsou spory o trasování dálnice takzvanou ptačí oblastí. „Děti Země tento postup očekávaly. Navíc připomínají, že pro navazující část dálnice D5511 Bzenec-Přívoz – Rohatec délky 10,8 km územní řízení ještě ani nezačalo,“ uvedly Děti Země v tiskové zprávě.

„Zastavení územního řízení bylo logické, ale mělo k němu dojít již před deseti lety, kdy bylo řízení již potřetí přerušené. Nicméně máme alespoň další důkaz, že vliv spolků na délce povolování dálnic je malý, v tomto případě spíše žádný. Děti Země totiž během více než třinácti let žádné vyjádření neposlaly,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého by úřady neměly správní řízení přerušovat až dvanáctkrát, jako se to stalo v Bzenci.

Spor o ochranu lelka

V ptačí oblasti jsou mezi chráněnými ptáky čáp bílý, moták pochop, strakapoudi jižní a prostřední a lelek lesní se skřivanem lesním. Děti Země, Česká společnost ornitologická a další spolky a také nezávislí odborníci tehdy doporučovali vést dálnici D55 po levém břehu řeky Moravy a ptačí oblasti se tak vyhnout. Technickou reálnost tohoto koridoru přitom prokázala studie z dubna 2007, která dokonce předložila dvě varianty trasy dálnice, jednu také s tunely.

„Pokud stát místo jednoduchých změn územních plánů s dálnicí mimo ptačí oblast trvá na riskantní trase, pak je logické, že mu bude dlouhé roky trvat, než vyřeší především zraňování a úhyn chráněných druhů ptáků, hluk, světelný a tepelný smog a zábor biotopů kolem čtyřiceti hektarů a jejich fragmentaci. Navrhnout reálná zmírňující opatření, včetně kompenzací za ztrátu biotopů, je totiž odborně a časově náročné,“ dodal Patrik. Mezi variantami k řešení se objevil i tunel.

ŘSD podle aktuálního letáku počítá se zahájením stavby nejdříve v roce 2028. Problémy má i s povolením pro úsek z Moravského Písku do Bzence, kde proti stavebnímu povolení přišel rozklad.

ŘSD letos ve vyjádření k průtahům stavby uvedlo, že jsou způsobeny zdlouhavým projednáváním Ministerstva životního prostředí, které řešilo problém výjimky ze zákona 114/1992 téměř 10 let na základě rozkladů od sdružení Děti Země. Zároveň byl proces přípravy stavby narušen neplatností ZÚR Jihomoravského kraje. Stavba tunelu je podle ŘSD ekonomicky neobhajitelná. „Na základě vzájemných jednání s RNDr. Patrikem ŘSD nechalo zpracovat rešerši problematiky ochrany Lelka ve světě, z které vyplývá, že žádný stát ho nijak významně nechrání – maximální ochrana je na úrovni běžných protihlukových stěn, což opět potvrzuje neekonomičnost požadavků na ochranu krajiny v této oblasti,“ uvedlo ŘSD ve svém vyjádření.

D55, úsek Bzenec - Bzenec přívoz. Foto: ŘSD

D55, úsek Bzenec – Bzenec-Přívoz. Foto: ŘSD

Tagy Bzenec D55 D55 Bzenec - Bzenec Přívoz Děti Země Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
60 komentářů