Stát si na SŽDC otestuje platby za péči o tratě, model pak chce využít i pro dálnice

Drezína MUV 69 z vozového parku SŽDC. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářDrezína MUV 69 z vozového parku SŽDC. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Ministerstvo dopravy dlouhá léta plánuje proměnu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní podnik či akciovou společnost, která by se

Ministerstvo dopravy dlouhá léta plánuje proměnu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní podnik či akciovou společnost, která by se po vzoru rakouského Asfinagu sama uživila. Nyní plány pokročily, úřad se přitom kloní spíše k variantě akciovky. „Podle našeho názoru má vhodnější právní úpravu. Chceme věc definitivně vyjasnit do pololetí,“ sdělil deníku Zdopravy.cz první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

Nepůjde ale o přesnou kopii Asfinagu, který má příjmy z mýta a dálničních kuponů a na investice do nových dálnic si půjčuje na trzích. Dluhy pak splácí právě ze zmíněných příjmů. Výnosy z českých kuponů a mýta budou prozatím i nadále proudit do Státního fondu dopravní infrastruktury, celkem jde ročně zhruba o 16 miliard. Příjmy českého akciového ŘSD by plynuly od státu v podobě platby za službu, která by spočívala v péči a rozšiřování sítě dálnic. Nešlo by tak o dotaci z fondu jako dnes.

„Tato platba by byla výrazně vyšší, než kolik dnes činí součet mýta a výnosu z dálničních kuponů, navíc by se nemusela zásadním způsobem měnit právní úprava, která definuje kdo je příjemcem výnosu z mýta a kuponů,“ říká Čoček. Hlavní důvody pro tento model jsou dva. Oproti rakouské dálniční síti, která je fakticky hotová a Asfinag se může soustředit na splácení dluhů, je česká síť dokončená jen z poloviny. Mýto s kupony a navázané půjčky by podle MD na investice nestačily. Za druhé, stát nechce, aby další dluhy ŘSD ovlivňovaly plnění maastrichtských kritérií.

Jako pokusný králík nicméně poslouží Správa železniční dopravní cesty, která (jako jediná v tuzemsku) má formu státní organizace. ŘSD je dnes příspěvková organizace. Státní organizace je tedy fakticky již nyní (státním) podnikem, jehož příjmy však nepostačují na krytí provozních výdajů a stát tak musí provoz a údržbu dráhy dotovat. Fakticky tak tento podnik je, bez vlastní viny, ve ztrátě. To vede ministerské úředníky k tomu, aby si na železnici nový model financování vyzkoušeli.

Skončit tak mají dotace pro SŽDC, které nahradí platba za službu, kterou pro stát provádí. Tou je provozování tratí. I tady by si SŽDC měla přijít na mnohem větší sumu, než kolik jí dnes dopravci platí za použití dopravní cesty (cca 4 miliardy ročně). Čoček připouští, že teoreticky by navýšení finančních toků do SŽDC šlo zařídit i skrze výrazné zdražení dopravní cesty pro dopravce, kterým by pak vyšší náklady mohl dotovat stát. Z pohledu výdajů státu jsou všechny tyto možnosti rozpočtově neutrální a jde tak hlavně o narovnání finančních vztahů v sektoru. „Chceme na to finančního poradce,“ doplnil náměstek.

Tagy ASFINAG Ministerstvo dopravy ŘSD SŽDC
52 komentářů