Stát chce zrychlit výkupy pozemků pro dopravní stavby, začít by mohly už po razítku EIA

Stavba obchvatu Bludova. Foto: StrabagStavba obchvatu Bludova. Foto: Strabag

Jde o jeden ze způsobů, jak v Česku urychlit přípravu dopravních staveb.

Chystaná novelizace takzvaného liniového zákona by mohla přinést i nová pravidla pro výkup pozemků pro dopravní stavby.

Zatímco dosud mohou státní investorské organizace začít s výkupy pozemků až poté, co má stavba územní rozhodnutí, nově by to mělo být už poté, co záměr získá souhlasné stanovisko o vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA).

Počítá s tím pozměňovací návrh poslanců Ondřeje Lochmana, Martina Kupky, Antonína Tesaříka a Jiřího Slavíka k vládní novele zákona 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Jde o návrh konzultovaný s ministerstvem dopravy.

Kladné stanovisko EIA dává už poměrně jasný obraz, kudy trasa povede a zda se stavět bude,“ vysvětlil Ondřej Lochman. Podle předkládací zprávy může být pro stát i výhodnější, když získá pozemky už dříve, než před územním rozhodnutím. „Jejich cena pak může být vzhledem ke spekulacím vyšší a proces jejich získání může být komplikovanější,“ vysvětlují autoři návrhu.

Vláda novelu zákona schválila letos na jaře. Má dál zkrátit dobu mezi odsouhlasením záměru dopravní stavby a samotnou realizací. Novela stanoví, že úřady musejí vydat stavební povolení do čtyř let od chvíle, kdy investor předloží všechny podklady, včetně posudku o dopadu stavby na životní prostředí (EIA). Úprava se bude vztahovat na významné dopravní stavby, u nichž budou investiční náklady nejméně 7,5 miliardy korun. Podmínkou není, aby byly součástí přeshraniční stavby, zdůraznil Kupka.

Tagy liniový zákon Ministerstvo dopravy zákon 416 zákon o urychlení výstavby
80 komentářů