dpp

Přehledně: Snažší výstavba či nový systém sankcí pro řidiče. Ministerstvo ukázalo, jaké zákony chce změnit

Nový obchvat Prostějova. Foto: StrabagNový obchvat Prostějova. Foto: Strabag

Novelizace zákona o dráhách přinese jasnější pravidla pro dopravce při kompenzacích cestujících za zpoždění.

Ministerstvo dopravy chce během letošního předložit vládě k projednání celkem pět návrhů zákonů. Největší dopad na veřejnost bude mít novela zákona o silničním provozu, která přinese aktualizaci sankčního systému pro řidiče.

Ministerstvo předloží rovněž návrh novely liniového zákona k urychlení výstavby vybrané dopravní infrastruktury, změny budou dále v drážním zákoně nebo v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Částečně půjde o úpravy na základě nových evropských předpisů.

„Letos aktualizujeme a předložíme vládě ke schválení návrh novely zákona o silničním provozu, kterým se zjednoduší a zpřehlední sankční systém s důrazem na bezpečnost silničního provozu, méně závažné přestupky budou trestány mírněji, závažné naopak přísněji. Legislativci budou dále řešit všechny možné překážky, které je třeba odstranit či zmírnit za účelem přípravy staveb vysokorychlostních tratí. Na to pak naváže i příprava potřebných změn zákonů,“ říká k chystaným zákonným úpravám ministr dopravy Martin Kupka.

Zákon o dráhách

Novela zákona o dráhách by měla přinést lepší ochranu cestujících a pomoci ke zvýšení počtu pasažérů v železniční dopravě. Návrh zákona bude obsahovat prováděcí opatření k novému nařízení Evropské unie, které upravuje práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě. Hlavním cílem je poskytnout cestujícím výrazně lepší ochranu v případě narušení dopravy.

Cestující budou dostávat informace v reálném čase a dopravci budou povinni uhradit jim příslušné náklady, pokud se rozhodnou řešit náhradní přepravu dle vlastních představ. Nařízení rovněž reaguje na potřeby osob se zdravotním postižením nebo osob s omezenou schopností pohybu, a to zejména snížením doby pro předběžné oznámení žádosti o pomoc na 24 hodin.

Vznik Správy dálnic a silnic

V letošním roce má být připraven návrh zákonné úpravy vzniku a postavení Správy dálnic a silnic. Ta by měla vzniknout ze současného Ředitelství silnic a dálnic. Jde o změnu právní formy, kdy se ze státní příspěvkové organizace stane státní podnik. Cílem této transformace je mít efektivní subjekt pro výstavbu a údržbu silniční infrastruktury, který je konkurenceschopný na pracovním trhu. Změna by měla zrychlit a zefektivnit silniční výstavbu. Přinést má také adekvátní odměňování klíčových zaměstnanců a expertů.

Novela liniového zákona

Novela liniového zákona by pak měla urychlit výstavbu dopravní infrastruktury, a to hlavně v případě celoevropské dopravní sítě. Podle Evropské komise čelí řada investic složitým postupům udělování povolení. Dokončení transevropské dopravní sítě přitom bude mít pozitivní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost i podnikatelské prostředí v České republice.

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Změny v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se budou týkat hlavně schvalování technické způsobilosti vozidel a jejich částí, zejména se mají stanovit kompetence orgánům státní správy a doplnit pravidla správního trestání v této oblasti. Další změny se týkají například zjednodušení provádění některých úkonů spojených s registrem silničních vozidel, rezervace registračních značek či stanovení technických požadavků na vozidla nepodléhající schvalování technické způsobilosti. Občané již nebudou muset předkládat úřadu protokol o evidenční kontrole, protože úředníci mohou využít svého přístupu do informačního systému, dojde k výraznému prodloužení doby platnosti evidenční kontroly, některé úkony vůči registračním úřadům bude možné dělat elektronicky.

Novela zákona o silničním provozu

Návrh, kterým se mění zákon o silničním provozu, pak má zpřehlednit trestání porušování pravidel silničního provozu a bodový systém, a to s důrazem na bezpečnost. Méně závažné přestupky proto budou trestány mírněji, zatímco u závažných se sankce zpřísní.

Tagy liniový zákon Ministerstvo dopravy zákon o drahách Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zákon o silničním provozu
30 komentářů