Stát chce v Mladé Boleslavi novou nádražní budovu, i když hlavní provoz povede jinudy

Regionova ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží. Foto: Jan SůraRegionova ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží. Foto: Jan Sůra

Správa železnic chce novostavbu později využít jako regionální dispečerské pracoviště.

(aktualizováno 11:06) Železnici v Mladé Boleslavi čekají v příštích letech velké proměny kvůli budování takzvané Bezděčínské a Ptácké spojky, které povedou ke snížení významu tamějšího hlavního nádraží. Správa železnic se i přesto chystá ke stavbě nové výpravní budovy. Plán na novou výpravní budovu, stejně jako stavbu Bezděčínské spojky, už schválila centrální komise ministerstva dopravy.

O nové výpravní budově mladoboleslavského hlavního nádraží se mluví přes deset let, současný stav rozhodně neodpovídá jednomu z nejbohatších měst v zemi. Sama Správa železnic přitom připouští, že až se obě spojky dokončí, význam hlavního nádraží klesne. „V uvedené lokalitě se předpokládá úbytek cestujících po dokončení obou zmíněných spojek a přesun dopravního významu do stanice Mladá Boleslav město,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Budoucí železniční investice v Mladé Boleslavi. S41 = Bezděčínská spojka, S60 = stanice Mladá Boleslav město, S43 = Ptácká spojka, ON-26=hlavní nádraží

Budoucí železniční investice v Mladé Boleslavi. S41 = Bezděčínská spojka, S60 = stanice Mladá Boleslav město, S43 = Ptácká spojka, ON-26=hlavní nádraží

Nová výpravní budova by měla být vytížená zhruba pět let až sedm let, pak by měl její význam klesat. Hotova má být v roce 2023. Už o dva roky později ale Správa železnic plánuje stavbu Bezděčínské spojky, která přivede dopravu do Mladé Boleslavi bez klesání k Jizeře. V kombinaci se Všejanskou spojkou se má jízdní doba z Prahy do Mladé Boleslavi výrazně zkrátit. Značně klesne význam osobní dopravy po trati přes Všetaty. Hotovo má být v roce 2028.

Mladá Boleslav hlavní nádraží. Foto: Jan Novotný

Mladá Boleslav hlavní nádraží. Foto: Jan Novotný

O dva roky později má být hotova Ptácká spojka, která napojí trať z Mladé Boleslavi města na trať Praha – Turnov podél Jizery. V roce 2030 tak bude hlavní nádraží prakticky nevyužité pro hlavní směry osobní dopravy. V minulosti se mluvilo o možnosti vybudovat na trati podél Jizery zastávku u mostu přes Koněvovu ulici. Byla by blíže centru města.

Město bude mluvit do podoby nádraží

Centrální komise už schválila plány na obě stavby. Stavba nové budovy na hlavním nádraží se poněkud nepochopitelně nazývá rekonstrukce, ačkoliv kompletně zmizí a postaví se nová. „Architektonická podoba nového objektu výpravní budovy bude vybrána ve spolupráci se zástupci města Mladá Boleslav a městským architektem v dalším stupni projektové dokumentace,“ uvádí Správa železnic v databázi plánovaných staveb.

Podle mluvčího Správy železnic Marka Illiaše probíhá zpracování podkladů pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Celá stavba má být hotová v roce 2023.

Do její podoby promluví i zástupci Mladé Boleslavi. „Součástí zpracování výše uvedené projektové dokumentace je variantní zpracování návrhů stavby, které budou řešit architektonickou podobu objektu. Finální vzhled nové budovy bude Správa železnic vybírat v úzké spolupráci se zástupci města a městským architektem. Tento postup byl oboustranně schválený jak zástupci Správy železnic, tak zástupci města Mladá Boleslav,“ dodal Illiaš. Funkce městského architekta byla v Mladé Boleslavi před časem zrušena.

Podle Friebové se počítá s tím, že po otevření obou spojek bude hlavní nádraží dál nástupním bodem v souladu s rozvojovými plány města. Lokalitu u hlavního nádraží ale nejde rozvíjet do všech stran, z jedné strany je zařízlé do skály.

I když nebude využíváno tolik pro cestující, Správa železnic pro budovu najde jiné využití. „Hlavním cílem plánované novostavby je zřízení regionálního dispečerského pracoviště a provozních a technologických prostor pro správce. Investice do těchto prostor bude tvořit větší část celkových investičních nákladů. Prostory pro odbavení cestujících jsou dimenzovány pro aktuální obrat cestujících. Tyto prostory však budou projektovány tak, aby umožnovaly dispoziční změny a prostor bylo možno modifikovat a využít jej i po očekávaném snížení obratu cestujících a významnosti tohoto nástupního bodu. Bude tak možno reagovat na vývoj dopravní obslužnosti v této lokalitě,“ dodala Friebová.

Vyjádření Ministerstva dopravy

1) Záměr projektu rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n. byl projednáván na Centrální komisi MD dne 8. 9. 2020:
• Projednání bylo přerušeno v zájmu vyjasnění připomínek.
2) Záměr projektu rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n. byl dále projednáván a schválen na Centrální komisi MD dne 22. 9. 2020:
• V rámci schvalování byly stanoveny následující podmínky:
I. Správa železnic, s. o. zajistí modulární uspořádání prostor pro cestující tak, aby umožňovaly jejich následnou přestavbu na jiné využití v souvislosti s předpokládaným úbytkem počtu cestujících díky infrastrukturním projektům. Tuto skutečnost doloží nejpozději před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby.
ii. Vypořádání dotazů SFDI z projednání záměru projektu dne 9. 9. 2020 se stane nedílnou součástí dokumentace záměru projektu.

V průběhu připomínkového řízení k předloženému záměru projektu uplatňovalo MD i SFDI připomínky obdobného charakteru s níže uvedeným dotazem; tyto připomínky byly ze strany Správy železnic s. o. vypořádány. Většina navržené budovy bude sloužit pro potřeby Správy železnic s. o., a to pro řízení dopravy. Současně je podmínkami schválení stanoveno, že budova musí být schopna se přizpůsobit snížení počtu cestujících v návaznosti na infrastrukturní projekty. Požadavek na řešení výpravní budovy je dán zejména postupem realizace jednotlivých staveb v prostoru železničního uzlu Mladá Boleslav, který umožní realizaci dalších navazujících staveb.
Celkové investiční náklady stavby jsou 128,084 mil. Kč, měrná přínosná plocha stavby prokázaná metodou MKA je 22,85 m2/mil. Kč.

(aktualizováno o vyjádření ministerstva dopravy)

Tagy Mladá Boleslav Mladá Boleslav hl. n. seznam Správa železnic Top
77 komentářů