Stát chce lepší pokrytí mobilním signálem 5G kolem železničních koridorů

Instalace mobilního pokrytí v pražském metru. Foto: Petr Hejna / DPPInstalace mobilního pokrytí v pražském metru. Foto: Petr Hejna / DPP

Dotace počítají s pokrytím koridorů z Prahy do Olomouce a Brna. Na další nejsou peníze.

Pokrytí mobilním signálem kolem hlavních železničních koridorů by mělo být v budoucnu lepší než dosud. Ministerstvo dopravy vypsalo veřejnou konzultaci k pokrytí železničních koridorů signálem 5G. Důvodem vypsání je možnost získat na pokrytí dotaci Národního fondu obnovy. Konzultace potrvá do 11. září letošního roku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na stránkách ke konzultaci uvádí, že záměr státu podpořit signál 5G podél tratí vychází ze záměru využít infrastrukturu mobilních sítí 5G jako klíčového prostředku pro propojenou a automatizovanou mobilitu. S pomocí sítí 5G se má více do železnice prosazovat automatizace. „Nedílnou součástí bude rovněž poskytování nepřerušovaných vysokorychlostních mobilních datových služeb 5G pro cestující v železniční dopravě,“ uvádí ministerstvo na stránkách.

Veřejná konzultace je organizována za účelem prověření, zda připravované investice s finanční podporou z veřejných zdrojů nenaruší hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací České republiky a zda neohrozí státní a soukromé investice do aktivit spojených s provozem a rozvojem železničních služeb, a zejména s bezpečností železniční dopravy.

K lepšímu pokrytí má dojít instalací dalších základnových stanic. Národní plán obnovy počítá se zhruba 350 miliony korun pro koridory z Prahy do Olomouce a z České Třebové do Brna. Na další zatím nejsou peníze.

Český telekomunikační úřad při aukci kmitočtů pro sítě LTE stanovil operátorům závazek pokrýt 100 % délky koridorů do jara roku 2021. Stoprocentním pokrytím tranzitních koridorů se rozumí dostupnost služby ve více než 80 % všech měřených úseků. Měření prokázalo, že všichni tři operátoři podmínku splňují. Stav pokrytí na železničních koridorech všech českých mobilních operátorů je velmi dobrý.

Kvalita mobilního připojení ve vlaku závisí i na konstrukci vozu a propustnosti elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetitisícinásobné. Řešením jsou například opakovače signálu na vozech, někteří výrobci vymýšlejí speciální skla, která usnadňují průchod signálu.

Tagy 5G Ministerstvo průmyslu a obchodu mobilní signál mobilní signál na železnici MPO
58 komentářů