dpp

Starostka blokující Pražský okruh: Nemůžeme se upínat k 60 let starému konceptu

Pražský okruh u Černého Mostu. Foto: Aktron / Wikimedia CommonsPražský okruh u Černého Mostu. Foto: Aktron / Wikimedia Commons

Pražská městská část Dolní Chabry je jedním z téměř padesáti stěžovatelů proti územnímu rozhodnutí na novou část Pražského okruhu mezi

Pražská městská část Dolní Chabry je jedním z téměř padesáti stěžovatelů proti územnímu rozhodnutí na novou část Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi. Napadá přitom stavbu, která je vzdušnou čarou 13 kilometrů od městské části. Podle starostky Kateřiny Šilhové Šafránkové (18400.cz – Za lepší Chabry) by měl stát řešit stavbu Pražského okruhu „v rozumné a současnému stavu odpovídající variantě“.

Dolní Chabry na svých stránkách zveřejnily stanovisko, ve kterém podání odvolání proti stavbě více vysvětlují, materiál ale současně přináší řadu otázek (kompletní otázky a odpovědi jsou na konci textu). V námitkách poukazují například i na podjatost primátora či starosty městské části v Praze-Uhříněvsi při rozhodování.

„Nebráníme se dokončení Pražského okruhu, jsme pro jeho co nejrychlejší dostavbu, ale. Karel IV. plánoval hradby města na 500 let dopředu, my se neustále upínáme k 60 let starému konceptu,“ tvrdí starostka.

Dolní Chabry leží u trasy další chystané části Pražského okruhu, který se připravuje. Termín zahájení této stavby je vzdálen ještě více než zahájení úseku, který městská část napadá.

Podle starostky se do městské části plánuje tramvaj (chystané prodloužení do středočeské obce Zdiby), což podpoří rozrůstání města k okrajům. „To samé území uzavřeme betonovou smyčkou s dálnicí o šesti pruzích, která bude chrlit 100 000 aut denně, místo abychom v těchto lokalitách podporovali rezidenční bydlení,“ řekla Šilhová Šafránková.

Dolní Chabry se odvolávají na alternativní trasování Pražského okruhu v podobě většího okruhu napříč Středočeským krajem. Za ten výrazně lobbuje přerovský zastupitel a bývalý ministr dopravy za ANO 2011 Antonín Prachař. Podle starostky bude kapacita Pražského okruhu po otevření nedostatečná.

Podle Šilhové Šafránkové se zvyšuje zatížení městské části prachem, hlukem a jinými externalitami. „My navrhujeme alternativy. V rámci řízení EIA jsme pro náš úsek SOKP 519 navrhli, že pokud by měl okruh zůstat v současném trasování, navrhujeme zrušit Čimický přivaděč a zahloubení trasy,“ dodala.

Odvolání proti stavbě bude nyní posuzovat odbor stavebního řádu pražského magistrátu.

Odpovědi starostky Kateřiny Šilhové na dotazy Zdopravy.cz

Kateřina Šilhová Šafránková. Foto: stránky městské části Dolní Chabry

Kateřina Šilhová Šafránková. Foto: stránky městské části Dolní Chabry

V podání argumentujete, že přinese zhoršení situace, pokud se realizují další úseky. Kde berete jistotu, že se tyto další úseky postaví?

Úsek SOKP 511 předurčuje trasování dalších, navazujících staveb Pražského okruhu. Jistotu nemáme žádnou, ale v současné době je vyvíjen velký tlak na dostavbu Pražského okruhu v prosazované A-ZÚR variantě. Nebráníme se dokončení Pražského okruhu, jsme pro jeho co nejrychlejší dostavbu, ale v rozumné a současnému stavu odpovídající variantě. Karel IV. plánoval hradby města na 500 let dopředu, my se neustále upínáme k 60 let starému konceptu. Na jednu stranu se konkrétně do naší městské části plánuje tramvaj, která má podpořit rozrůstání města k jeho okrajům, což je správně, a na stranu druhou, to samé území uzavřeme betonovou smyčkou s dálnicí o šesti pruzích, která bude chrlit 100 000 aut denně, místo abychom v těchto lokalitách podporovali rezidenční bydlení.

Ve zprávě argumentujete větou: „Dle vyjádření mnoha dopravních expertů.“ Mohu se zeptat, o jaké dopravní experty jde?

Konkrétně vás odkáži na článek od Ing. Tomeše a Ing. Prachaře. Dlouhodobě se k této problematice vyjadřuje též expert na dopravní stavby Ing. Strnad, či Ing. Vojtíšek. Přílohou vám též posílám graf, který dokládá, že kapacita úseku 510 bude po dostavbě celého okruhu nedostatečná. Tato data vyplývají z oficiálních podkladů ČVUT, dokumentace EIA 511 a ŘSD.

Pochopil jsem správně, že chcete spíše variantu okruhu Středočeským krajem, kterou prosazuje pan Prachař? Jak k této variantě přijdou obce na této trase? Jaké řešení trasování okruhu navrhujete kromě toho, že nechcete, aby vedl kolem vás?

Ano, je to jedna z variant. Ten, kdo by měl nejen v rámci řízení EIA navrhovat variantní řešení, je stát. Za 60 let se doba posunula, město se rozrůstá naším směrem. K tomu přibývají další záměry typu rozšíření dráhy letiště. Celkově se zvyšuje zatížení naší městské části prachem, hlukem a jinými externalitami. Opravdu si myslíte, že bychom se neměli pokusit bránit zachování životního prostředí a udržitelného rozvoje na našem území jen kvůli tomu, že kdysi za Hitlera se namaloval okruh kolem Prahy, který tenkrát opravdu byl okruhem kolem Prahy?

Alternativní regionální varianta, která je v současné době aktualizována, počítá i se změnou územních plánů obcí ve Středočeském kraji. V odmítání A-ZUR varianty nejsme jen městské části Prahy, uskupení Starostové pro okruh spojuje i některé středočeské obce. My navrhujeme alternativy. V rámci řízení EIA jsme pro náš úsek SOKP 519 navrhli, že pokud by měl okruh zůstat v současném trasování, navrhujeme zrušit Čimický přivaděč a zahloubení trasy.

Trasa Pražského okruhu je známa 60 let, jak píšete. Proč v rozvojových plánech nepočítáte nijak s touto skutečností, že zde Pražský okruh jednou bude?
Viz výše

Proč raději netlačíte na jeho zahloubení a jiné úpravy, které by minimalizovaly jeho dopad na životní prostředí?

Viz výše. I to je náš návrh. ŘSD jej mělo zapracovat jako variantní řešení. Dle všeho se však z důvodů finančních nebude realizovat. Jdeme i touto cestou.

Tagy Dolní Chabry praha Pražský okruh SOKP 511 Top
310 komentářů