Tramvaj do Zdib: Kraj vybral variantu o dvou pruzích, zábor předzahrádek nebude nutný

Rada Středočeského kraje dnes schválila usnesení k podobě budoucí tramvajové tratě z pražských Kobylis do středočeských Zdib. Zvolila přitom variantu

Rada Středočeského kraje dnes schválila usnesení k podobě budoucí tramvajové tratě z pražských Kobylis do středočeských Zdib. Zvolila přitom variantu variantu číslo 1, kdy tramvajová trať vede na středním dělícím pásu a po stranách má po jednom jízdním pruhu.

Trať by měla mít délku 5,445 kilometru. Součástí její stavby budou terminály a parkoviště P+R ve Zdibech a Sedleci a tramvajová smyčka v Sedleci. Parkoviště a parkovací dům mají mít dohromady kapacitu 1260 míst.

„Jde o významnou stavbu, u jejíhož zrodu byl Středočeský kraj. Je to stavba, která je pro nás velmi důležitá, protože by měla významně ulehčit silniční dopravě. Budeme se na výstavbě významně podílet i finančně. Jsem ráda, že je opět blíž realizaci,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

K variantě číslo 1 se kraj přiklonil v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí, kterým projekt nyní prochází. „U varianty s označením 1 dojde dokonce k částečnému zlepšení akustické situace v relativně hustě obydleném území podél komunikace v Praze 8-Kobylisích, v Praze-Dolních Chabrech i v obci Zdiby,“ doplnil náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera.

V úvahu připadaly další dvě varianty, které počítají s širší komunikací. Jedna z nich by vedla k záboru soukromých zahrádek před domy.

Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby. Pramen: Středočeský kraj

Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby. Pramen: Středočeský kraj

Popis uspořádání uličního prostoru:

Varianta 1 – uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5 až 8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2. Jízdní pruhy š. 3,5 m + cyklopruh 1,5 m částečně alternovaný piktokoridorem + lokálně parkovací pruh cca 2,5 m. Výjimkou z celkového uspořádání jízdních pruhů 1+1 je úsek Žernosecká – Dopraváků se zachováním uspořádání jízdních pruhů 2+2. Povrch tramvajové tratě na zvýšeném pásu sjízdný pro IZS a případně BUS. Zachování zúžení v místech přechodů pro chodce je stavebně podpořeno zřízením tramvajových nástupišť. Oproti stávajícímu stavu je zásadní změnou využití často nepojížděných levých jízdních pruhů na území Prahy pro realizaci zvýšeného tramvajového pásu. Varianta zachovává stávající fyzické oddělení (oplocení) soukromých nemovitostí a též výškové členění uličního prostoru.

Varianta 2 – uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2. Jízdní pruhy š. 2 x 3,25 m + cyklopruh 1,5 m; v protisměru 3,50 m + cyklopruh 1,75 m + lokálně parkovací pruh cca 2,5 m. Povrch tramvajové tratě na zvýšeném pásu sjízdný pro IZS a případně BUS. Předpoklad zachování zúžení v místech přechodů pro chodce. Varianta zachovává stávající fyzické oddělení (oplocení) soukromých pozemků, avšak vyvolává nutné úpravy výškového členění uličního prostoru. Varianta ve většině délky ruší stávající zelené pásy mezi zpevněnou krajnicí a chodníkem, v okolí zastávky Prunéřovská dochází k nutné změně výškového členění uličního prostoru s vyvoláním úprav buď na jedné, nebo na druhé straně ulice a tím k zásahům do soukromých nemovitostí.

Varianta 3 – stavební uspořádání jízdních pruhů 2+2 (extravilán i intravilán) s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na uspořádání 3+2 a naopak se zúženími na 1+1 jízdní pruh v místech frekventovaných křižovatek a přechodů pro chodce. Jízdní pruhy š. 3,25 m + cyklopruh 1,5- 1,75 m (bývalá zpevněná krajnice) + lokálně parkovací pruh cca 2,2 m. Tramvajová trať na zvýšeném pásu s otevřeným štěrkovým ložem, v úvahu připadá ozelenění. Varianta odpovídá stávajícímu příčnému uspořádání ulice Ústecké (resp. silnice II/608 a ul. Pražské ve Zdibech) s vložením zvýšeného tramvajového pásu do středu komunikace namísto stávajícího středního dělícího pásu o šířce 1,5 – 2,0 m. Díky vložení tramvajového pásu není nezachováno stávající fyzické oddělení (oplocení) soukromých pozemků a též vyžaduje změnu výškového členění uličního prostoru v úsecích s rozdílnou niveletou komunikace a chodníku. Pro zachování chodníku odpovídající šířky (cca 3 m) a též alespoň částečně parkovacího pruhu obdobně jako ve stávajícím stavu (požadavek MČ Dolní Chabry) je nutný částečný zábor předzahrádek rodinných domů v ul. Ústecká, v ojedinělých případech chodník zasahuje do těsné blízkosti zdí soukromých nemovitostí.

Pramen: https://www.obeczdiby.cz/formular/kozdi_1_text.pdf

Tagy Středočeský kraj Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby
32 komentářů