Správa železnic zrušila velkou zakázku na přípravu tunelu do Berouna

Vizualizace tunelu z Prahy do Berouna z roku 2007. Foto: Sudop PrahaVizualizace tunelu z Prahy do Berouna z roku 2007. Foto: Sudop Praha

Zrušením soutěže ztratila Správa železnic půl roku. Počítá se zahájením stavby v roce 2028.

Přípravy stavby nového železničního tunelu mezi Prahou a Berounem naberou další zpoždění. Správa železnic rozhodla o zrušení celé zakázky na geotechnický průzkum v hodnotě 160 milionů korun. Stalo se tak poté, co soutěž napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže společnost Sudop Praha a úřad zakázal uzavření smlouvy.

Rozhodnutí o zrušení soutěže již zaslala Správa železnic účastníkům, je patrné i z profilu zadavatele. Podle rozhodnutí, které má redakce k dispozici, jsou důvodem zrušení některé části zadávací dokumentace. Ty by podle Správy železnic nemusely být účastníky soutěže dobře pochopeny. Správa železnic soutěž vypsala v červenci, ztratila tak téměř půl roku. Aktuální plán Správy železnic počítá se zahájením stavby v roce 2028.

Proti zadávací dokumentaci podával námitky Sudop Praha, nakonec s nimi uspěl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle mluvčího Sudopu Jakuba Ptačinského návrh k antimonopolnímu úřadu poukazoval na nejasné zadání a vysvětlení zadávacích podmínek. „Kromě jiného jsme poukazovali na nevyváženost obchodních podmínek nebo rozpor zadávací dokumentace se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl Ptačinský. Sudop se i přes námitky proti dokumentaci a podmínkám do soutěže přihlásil. Na konci listopadu ÚOHS předběžným opatřením zakázal  uzavření smlouvy s vítězem tendru, konsorciem vedeným společností AFRY-CZ.

„Podle rozhodnutí Úřadu zadavatel odmítl námitky navrhovatele nezákonně s tím, že nebyly podány ve lhůtě, přestože byly podány včas,“ řekl v listopadu mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová  uvedla, že si možnost zrušení soutěže vyhradil zadavatel v dokumentaci k soutěži. „Z obdržených námitek vyplývá, že obsah a rozsah vyhrazených změn závazku nemusí být dodavateli chápán v souladu s příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace, z čehož pramení obava, že by předložené nabídky dostatečným způsobem nereflektovaly existenci a rozsah vyhrazených změn závazku, a proto nejsou objektivně porovnatelné,“ uvedla Pistoriusová. Protože již byly nabídky podané, soutěž Správa železnic zrušila.

První velká soutěž na nejdelší tunel

Jde o první velkou soutěž na přípravu nového tunelu mezi Prahou a Berounem. Správa železnic v zakázce hledala firmu, která aktualizuje dokumentaci pro územní řízení včetně materiálu pro posouzení vlivu na životní prostředí. Součástí zakázky bude i zpracování aktualizace projektu podrobného geotechnického průzkumu, autorský dozor podrobného geotechnického průzkumu a vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu.

O tunelu mezi Prahou a Berounem se mluví desítky let, loni Správa železnic rozhodla o variantě C1. Ta počítá s 24,7 km dlouhým Tachlovickým tunelem, který je navržen jako dvojice jednokolejných tunelů ražených metodou TBM. Z tunelu je navržena odbočka na Branický most ve směru Praha-Krč a na druhé straně sjezd do stanice Beroun, neboť na přímou trasu tunelu má dále navázat nová vysokorychlostní trať ve směru do Plzně.

Stavbu tunelu schválila loni centrální komise ministerstva dopravy, plán je začít v roce 2028. Nová trať je plně přizpůsobena smíšenému provozu osobní a nákladní dopravy, což ovlivnilo nejen sklonové parametry trasy, ale i maximální traťovou rychlost, která zde činí 200 km/h.

Nový tunel má zkrátit dobu jízdy z Prahy-Smíchova do Plzně na 44 minut, do samotného Berouna má trvat jízda 12 minut. Z Berouna se tak lidé do širšího centra Prahy dostanou rychleji než z řady jiných částí hlavního města. Ve stávající trase v údolí Berounky pak může být při zvýšené spolehlivosti plně posílena osobní regionální doprava, například ve špičkovém desetiminutovém intervalu až po Řevnice.

Železniční spojení Prahy a Berouna prochází postupně částečnou modernizací, obce v údolí Berounky ale odmítají vyšší provoz, a proto se nakonec jako jediná možná jeví stavba tunelu. Předběžné odhady mluví o nákladech 50 miliard korun.

Tagy Správa železnic Sudop Praha tunel Praha - Beroun ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
69 komentářů