LOT 3a leaderboard

Správa železnic zřídila nový odbor na dotace, žádosti na rychlovlaky bude psát externí firma

Vysokorychlostní jednotka ICE4 společnosti Deutsche Bahn. Pramen: Siemens MobilityVysokorychlostní jednotka ICE4 společnosti Deutsche Bahn. Pramen: Siemens Mobility

Dotace se týkají nákladů na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na nové vysokorychlostní tratě.

Správa železnic vypsala soutěž na firmu, která zpracuje žádosti o dotace z evropského fondu CEF2 na projekční práce vysokorychlostních tratí. Železniční investor bude spoléhat na externí pomoc při sepisování žádostí i přes to, že letos v březnu zřídil nový odbor dotačního managementu EU, do jehož čela nastoupil někdejší náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

V soutěži s odhadovanou cenou hledá firmu, která zpracuje žádosti o spolufinancování na přípravu dokumentace pro územní řízení pro několik plánovaných vysokorychlostních tratí. Jde konkrétně o spojení Praha-Balabenka – Lovosice, Ústí nad Labem – státní hranice. U chystané trasy RS 1 z Prahy do Brna a Břeclavi jde o všechny úseky trati až do Šakvic. Vítěz soutěže má pomoci i s dotací na zpracování dokumentace pro územní řízení a souvisejících nákladů pro úseky Prosenice – Hranice na Moravě (včetně) a Hranice na Moravě (mimo) – Ostrava.

„Projekční náklady na jednotlivé úseky sítě vysokorychlostních tratí odhadujeme na stovky milionů korun. Žádosti budeme podávat mezi lety 2021–2027,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

U Správy železnic nově od března existuje odbor dotačního managementu EU. „Vzhledem k nutnosti zajištění dostatečných finančních prostředků EU pro nadcházející roky a klíčové projekty zřídila na generálním ředitelství od 1. 3. 2021 nový odbor dotačního managementu EU, jehož součástí je oddělení dotačních příležitostí. Doposud tuto agendu zajišťoval finanční odbor,“ vysvětlila v březnu Správa železnic.

Nový odbor ale nezvládne podat žádost sám. „Využívání externích konzultantských firem pro zpracování žádostí o dotaci je standardní přístup. Souběžně se takto připravují i desítky žádostí. Odbor zajišťuje metodiku, administrativu přípravy žádostí a dále pak celý návazný proces – přípravu dotačních smluv, monitoring, žádosti o platbu, publicita, auditní procesy. Portfolio současného programového období obsahuje více než 140 žádostí o dotaci,“ dodal Gavenda.

Tagy seznam Správa železnic VRT vysokorychlostní tratě vysokorychlostní tratě v ČR
33 komentářů