LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Správa železnic zavře modernizovanou trať na půl roku. Kvůli rekonstrukci 82 metrů dlouhého tunelu

Motorový vůz 840 Stadler RS1 ve stanici Vesec u Liberce. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czMotorový vůz 840 Stadler RS1 ve stanici Vesec u Liberce. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Správa železnic nezvládla opravu tunelu během rozsáhlé modernizace celé trati. Proto budou muset cestující opět autobusy.

Cestující na železniční trati z Liberce do Tanvaldu čeká v roce 2023 půl roku cestování náhradní autobusovou dopravou mezi Jabloncem nad Nisou a Smržovkou. Trať sice prošla kompletní modernizací v roce 2015, nedostalo se ale na opravu Dolnolučanského tunelu mezi Jabloneckými Pasekami a Lučany nad Nisou. Proto provoz na části trati znovu utichne.

Návrh na 180 dní nepřetržité výluky vyplývá z ročního plánu výluk, který Správa železnic rozeslala dopravcům. „Plánovaná doba výstavby s vyloučením provozu na 180 dnů je stanovena s ohledem na možnosti technologického postupu výstavby a časovou náročnost jednotlivých stavebních operací,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Trať prošla rozsáhlou modernizací v roce 2015, kdy se opravil i tunel. Ale jen částečně. Kompletní opravy by podle dřívějšího vyjádření Správy železnic byla „časově a investičně náročná“.

Dolnolučanský tunel měří 83 metrů. „Neodpovídá současným požadavkům na průjezdný průřez a má zcela nevyhovující systém hydroizolace a drenáže. V rámci rekonstrukce proto dojde k úplnému odstranění stávající tunelové obezdívky z kamenných kvádrů, nutnému zvětšení profilu tunelu s opětovným zajištěním stability horninového masivu primárním ostěním ze stříkaného betonu a vyztužením horniny pomocí ocelových svorníků. Následně se v celé délce tunelu vybuduje nový hydroizolační a drenážní systém, vybetonuje se sekundární tunelové ostění, které zajistí požadovanou životnost tunelu 100 let, nainstalují se nové kabelovody a dojde k obnově kolejového lože v délce 260 m. Tunel tak bude vybaven podle současných požadavků na zajištění bezpečnosti provozu a údržby,“ popsala Friebová rekonstrukci.

Dolnolučanský tunel je mezi zastávkami Jablonecké Paseky a Lučany nad Nisou. Foto: Správa železnic

Dolnolučanský tunel je mezi zastávkami Jablonecké Paseky a Lučany nad Nisou. Foto: Správa železnic

Dlouhé výluky na opravených tratích

Neschopnost Správy železnic opravit celou trať najednou povede opět k situaci, kdy se cestujícím zkomplikuje výrazně možnost cestovat rychle bez nutnosti přestupu na náhradní dopravu. Právě na to si často stěžují dopravci i objednatelé. K podobné situaci došlo letos na trati z Loun do Lovosic, kde se zastavil provoz krátce po rozsáhlé modernizaci. Kvůli výměně mostů. „Z pohledu cestujícího, pro kterého je systém veřejné dopravy tvořen a jehož zájem má být postaven na přední místa, je vždy taková dlouhodobá a opakující se výluka nesporně zátěží a překážkou, pro kterou může o veřejnou dopravu ztratit zájem,řekl v létě mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf. K podobnému řetězení výluk dochází na jiných tratích, například mezi Plzní a Mostem.

Ukazatele výkonnosti pro výplatu odměn vedení Správy železnic koordinaci prací a výluk vůbec neřeší, správní rada oceňuje hlavně schopnost managementu utrácet a vyčerpat rozpočet na stavby.

Tagy Dolnolučanský tunel seznam Správa železnic trať 036 Liberec - Tanvald výluky
96 komentářů