Správa železnic zaplatí Sudopu za studii o dlouhých nákladních vlacích. Koncepci zaplatil stát už před 6 lety

Nákladní vlak METRANS Rail. Foto: Jakub VamberaNákladní vlak METRANS Rail. Foto: Jakub Vambera

Studie proveditelnosti vyjde na 11,4 milionu korun. Materiál z roku 2015, který stát pořídil za necelé dva miliony korun, podle Správy železnic byl jen koncepční studií.

Společnost Sudop Praha se stala vítězem veřejné soutěže na zpracování studie proveditelnosti na možnosti prodloužení staničních kolejí na koridorových tratích na 740 metrů. Prodloužení kolejí by umožnilo zavedení delších nákladních vlaků než dosud. Podobný materiál si přitom nechalo před šesti lety zpracovat ministerstvo dopravy.

Sudop v soutěži nabídl cenu 11,4 milionu korun, odhadovaná cena byla o pět milionů korun vyšší. Nikdo jiný nepodal podle písemné zprávy zadavatele nabídku.

Na stejné téma přitom před šesti lety nechalo zpracovat podobnou studii také ministerstvo dopravy. Zaplatilo za ni 1,72 milionu korun, Správa železnic se na ní přitom podílela také. Stát ji platil z evropské dotace. Nabízí se tak otázka, zda materiál o rozsahu 270 stran jako studie nestačí a je potřeba zaplatit mnohonásobně více za další studii.

Správa železnic: původní materiál neřešil ekonomiku staveb

Mluvčí Správy železnic letos při vypsání soutěže uvedla, že materiál z roku 2015 koncepční studií, která nemá rozsah odpovídající studii proveditelnosti. Materiál například neřešil ekonomiku takových staveb. „Studie měla podobu rešerše stavu vůči okamžitým možnostem a byla využitelná v rámci přípravy dílčích samostatně obhajovaných staveb nejen z hlediska doporučovaných opatření ve stanicích, ale také v otázce zvyšování traťové rychlosti. Nejedná se tedy o opětovné zadání/aktualizaci dokumentace,“ dodala Pistoriusová.

Správa železnic ale současně už na řadě tratí má zpracovanou studii proveditelnosti, která s prodloužením pro vlaky na 740 metrů počítá. Jde například o „pravobřežku“ Lysá nad Labem – Děčín nebo novostavbu trati Choceň – Ústí nad Orlicí. Nově zpracovaná studie tak u řady tratí konstatuje, že prodloužení řeší již jiná studie.

Dosud je na české železnici maximální délka vlaku 720 metrů, chybí navíc dostatečná infrastruktura pro to, aby měl takový vlak kde zastavit. Evropské normy počítají s tím, že u koridorových tratí v síti TEN-T mělo už dojít k prodloužení na 740 metrů. To požadují i nákladní dopravci, pro které je ekonomickou nezbytností jezdit s co nejdelšími soupravami. O nutnosti prodloužení kolejí ve stanicích se mluví několik let, zůstalo ale zatím jen u slov a důkladného zdůvodňování, proč to není možné.

Tagy 740 metrů dlouhé nákladní vlaky dlouhé nákladní vlaky Správa železnic Sudop Praha
55 komentářů